Kampania DOBRY TRANSPORT

Dobiega końca II edycja Kampanii DOBRY TRANSPORT. Kampania ta jest wspólną inicjatywą SPBT i Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Jej celem jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo pracy na linii budowa – dostawa betonu. 

W tym roku w ramach II edycji zostały certyfikowane 140 betonomieszarki i 53 pompy do betonu. Większość pojazdów prolonguje to wyróżnienie na okres 2 lat. W czasie obostrzeń związanych z COVID- SARS 2 audyty odbywały się przy wykorzystaniu transmisji online.

Każdy z pojazdów biorących udział w certyfikacji otrzyma naklejkę, która ułatwi identyfikację pojazdu po certyfikacji, a co za tym idzie bezkontaktowy wjazd na budowę. Na stronie Stowarzyszenia również wpisując numer rejestracyjny pojazdu będzie można sprawdzić ważność certyfikatu. 

Ze względów epidemicznych Gala Finałowa została przesunięta na 9 września 2021 W Centrum Olimpijskim PKOL. Liczymy że termin wrześniowy pozwoli nam spotkać się na miejscu. 

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego – Wszystko o kampanii Dobry Transport (spbt.pl)

Reaktywność kruszyw – ważny problem dla producentów betonów na potrzeby realizacji kontraktów GDDKIA

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce wraz ze Stowarzyszeniem Producentów Kruszyw, Polskim Związkiem Producentów Kruszyw oraz Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa interweniują w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie aktualnych regulacji odnośnie stosowania kruszyw reaktywnych (szczególnie w odniesieniu do frakcji piaskowych) oraz cementów do produkcji betonów  do wykonywania nawierzchni drogowych oraz obiektów inżynieryjnych na sieci GDDKIA. (więcej…)

Beton towarowy – wyrobem budowlanym. Wymagania

W związku z publikacją w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2297 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym zakończył się okres przejściowy dla betonu towarowego jako wyrobu budowlanego. (więcej…)

SPBT – szkolenie online grudzień 2020

2 i 3 grudnia przeprowadziliśmy szkolenie on-line BADANIE BETONU W KONSTRUKCJI W ŚWIETLE AKTUALNYCH NORM I WYTYCZNYCH.

Stowarzyszenie po raz pierwszy prowadziło szkolenie w formie streamingu z laboratorium prezentując omawiane zagadnienia nie tylko w formie teorii, ale także pokazując rozwiązania praktyczne. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy byli obecni.

Badanie betonu w konstrukcji w świetle aktualnych norm i wytycznych

 …ten podręcznik musi znaleźć miejsce w Twojej bibliotece…

Coraz częściej jawi się pytanie, czy dojrzały beton, już zabudowany w konstrukcję, ma oczekiwane właściwości. Wątpliwości może mieć projektant, wykonawca, inspektor nadzoru lub inwestor. (więcej…)

Zacieśnianie współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Betonu Towarowego ERMCO

W dniu 29 września odbyła się wideokonferencja z przedstawicielami władz Europejskiego Stowarzyszenia Betonu Towarowego ERMCO. (więcej…)

Europejski „Zielony Ład” a beton

Europejski „Zielony Ład” (European Green Deal) to nazwa generalnej, wieloletniej strategii unijnej. Chodzi o szeroko rozumianą, skoordynowaną, proekologiczną transformację społeczeństw i gospodarek państw członkowskich, z otwarciem na innowacje i racjonalizację, postęp, sprawiedliwość i poszanowanie prawa – nie tylko w otoczeniu produkcji, usług i wolnego rynku, ale także zatrudnienia, edukacji, bytowania, rekreacji, z mocnym uwzględnieniem potrzeb środowiska. Słowa kluczowe celu: dobrobyt, bioróżnorodność, ochrona klimatu, harmonijne współistnienie, równowaga.  (więcej…)

Spotkanie prasowe SPBT

Coroczne spotkanie prasowe SPBT odbyło się 2 września br. w Centrum Olimpijskim PKOl . Tegoroczne spotkanie było ze wszech miar wyjątkowe. Nie miało jednego tematu przewodniego, ale skupiło się wokół trzech haseł wiodących tj: „Bezpieczni w budownictwie”, „Odpowiedzialni w transporcie”, oraz „Branża budowlana w nowej rzeczywistości”.  (więcej…)

Ciekawe rozwiązania inżynierskie. Podwójny tunel w ciągu „zakopianki”

Oprócz przedgórza Karpat i Sudetów oraz samego pasma tych gór, topograficznie rzecz biorąc, Polska na ogół jest krajem płaskim. Bicie tunelu komunikacyjnego, zwłaszcza poza miastem, jest rzadkością, a kiedy już pojawia się potrzeba jego budowy, jest dla inżynierów wyzwaniem, i to zarówno po stronie projektowania, jak i wykonawstwa. (więcej…)