Rynek Betonu Towarowego, Statystyki

Badanie betonu w konstrukcji w świetle aktualnych norm i wytycznych

Najnowsza publikacja SPBT została stworzona przez praktyków i specjalistów w swojej dziedzinie. Autorzy podręcznika w przejrzysty sposób dzielą się z czytelnikami wiedzą, ilustrują omawiane zagadnienia ciekawymi przykładami i nie szczędzą odautorskich komentarzy i sugestii.

Zamów

Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia PN-B-06265:2018-10

Wydanie drugie rozszerzone o zagadnienia certyfikacji

Zamów

Zakładowa Kontrola Produkcji – co powinieneś wiedzieć.

Stała, wewnętrzna kontrola produkcji, prowadzona przez producenta w sposób systematyczny i udokumentowany. Czy jest obowiązkowa? TAK.

Pobierz

Standard BHP 14.8 – minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało…

Pobierz