Referaty

Referaty

Referaty wygłoszone na konferencjach naukowo-technicznych, opublikowane z afiliacją lub rekomendacją SPBT.

1. Kozłowski W., Kohutek Z.: Rynek betonu towarowego w Polsce. II Konferencja „Dni Betonu – tradycja i nowoczesność” (Szczyrk, 8÷10.10.2002.); wydawca materiałów konferencyjnych: Polski Cement Sp. z o.o. & Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna; Szczyrk 2002, s. 129-139

 

2. Kohutek Z.: Kryteria dla betonu według normy europejskiej PN-EN 206-1. Sympozjum Naukowo-Techniczne n/t. „Beton i jego składniki – normalizacja, właściwości i zastosowanie” (Poznań, 27.02. 2003.); wydawca materiałów konferencyjnych: Górażdże Cement S.A. & Sika Poland Sp. z o.o. & Instytut Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej; Poznań 2003, s. 23-40

 

3. Kohutek Z.: Podział kompetencji i odpowiedzialności za jakość betonu towarowego w świetle norm europejskich. V Sympozjum Naukowo-Techniczne n/t. „Reologia w technologii betonu” (Gliwice, 11.06.2003.); wydawca materiałów konferencyjnych: Górażdże Cement S.A. & Katedra Procesów Budowlanych Politechniki Śląskiej; Gliwice 2003, s. 31-46

 

4. Kohutek Z.: Produkcja betonu towarowego w Polsce i jej rynkowe uwarunkowania. Seminarium Techniczne n/t. „Popioły w betonie” (Bydgoszcz, 3÷5.03.2004.); wydawca materiałów konferencyjnych: Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania & Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce & VKN Wrocław & BiG Sp. z o.o. Szczecin; Bydgoszcz 2004, s. 21-30

 

5. Bajorek G., Kiernia M.: Kompleksowa kontrola procesu wytwarzania betonu towarowego oraz problemy związane z zapewnieniem jakości – w świetle wymogów regulaminu Znaku Jakości „Dobry Beton”. III Konferencja „Dni Betonu – tradycja i nowoczesność (Wisła, 11-13.10.2004.); wydawca materiałów konferencyjnych: Polski Cement Sp. z o.o., & Sekcja Materiałów Budowlanych i Sekcja Konstrukcji Betonowych KILiW PAN, Kraków 2004, s. 185-193

 

6. Kohutek Z.: Norma PN-EN 206-1 – nowy wymiar jakości betonu. VIII Międzynarodowa Konferencja „Budownictwo Podziemne 2005” (Kraków, 22÷24.09.2005.). [w:] Kwartalnik AGH – seria GiG, zeszyt 3/1, rok 29; Kraków 2005, s. 265-274

 

7. Kohutek Z., Deja J.: Europejskie regulacje betonu towarowego w Polsce – blaski i cienie. Polsko-Niemiecko-Czeskie Sympozjum Naukowo-Techniczne „Aktualne zagadnienia rozwoju technologii betonu” (Opole, 9-11.11.2005.); [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 311, seria: Budownictwo – zeszyt 48; Opole 2005, s. 13-23

 

8. Bajorek G.: Beton jako wyrób budowlany na rynku. Sympozjum Naukowo-Techniczne „Cement – właściwości i zastosowanie” (Górażdże, 4.04.2006.); wydawca materiałów konferencyjnych: Górażdże Cement S.A.; Górażdże 2006, s. 9-16

 

9. Kozłowski W., Kohutek Z.: Beton towarowy – przegląd branży. IV Konferencja „Dni Betonu – tradycja i nowoczesność” (Wisła, 9÷11.10.2006.); wydawca materiałów konferencyjnych: Polski Cement Sp. z o.o. & Sekcja Materiałów Budowlanych i Sekcja Konstrukcji Betonowych KILiW PAN; Kraków 2006, s. 161-171

 

10. Bajorek G., Bobrowicz J.: Problemy prowadzenia robót betonowych w warunkach zimowych. IV Konferencja „Dni Betonu – tradycja i nowoczesność” (Wisła, 9÷11.10.2006.); wydawca materiałów konferencyjnych: Polski Cement Sp. z o.o. & Sekcja Materiałów Budowlanych i Sekcja Konstrukcji Betonowych KILiW PAN; Kraków 2006, s.709-718

 

11. Kohutek Z.: Testowanie zgodności parametrów betonu innych niż wytrzymałość – teoria i praktyka. IX Międzynarodowa Konferencja „Budownictwo Podziemne 2007” (Kraków, 20÷22.09.2007.); [w:] Kwartalnik AGH – seria GiG, zeszyt 3, rok 31; Kraków 2007, s. 259-272

 

12. Bajorek G.: Wspomaganie robót betonowych w okresie zimowym domieszkami do betonu. V Konferencja „Dni Betonu – tradycja i nowoczesność” (Wisła, 13÷15.10.2008.); wydawca materiałów konferencyjnych: Stowarzyszenie Producentów Cementu & Sekcja Materiałów Budowlanych i Sekcja Konstrukcji Betonowych KILiW PAN; Kraków 2008, s.155-164

 

13. Kohutek Z., Kozłowski W.: Przemysł betonu towarowego w Polsce – specyfika, statystyka, problemy. V Konferencja „Dni Betonu – tradycja i nowoczesność” (Wisła, 13-15.10.2008.); wydawca materiałów konferencyjnych: Stowarzyszenie Producentów Cementu & Sekcja Materiałów Budowlanych i Sekcja Konstrukcji Betonowych KILiW PAN; Kraków 2008, s. 199-210

 

14. Kohutek Z.: Testowanie zgodności parametrów wytrzymałościowych betonu. X Międzynarodowa Konferencja „Budownictwo Podziemne 2009” (Kraków, 9-11.09.2009.); [w:] Kwartalnik AGH – seria GiG, zeszyt 3/1, rok 33; Kraków 2009, s. 177-189

 

15. Kohutek Z.: Transportbetón v Pol’sku. Celoštátna Konferencia s Medzinárodnou Účast’ou „Betón 2009“ (Štrbské Pleso, 7-9.10.2009.); wydawca materiałów konferencyjnych: Slovenská Asociácia Výrobcov Transportbetónu; Bratislava 2009, s. 8-16

 

16. Kohutek Z.: Świadectwo identyczności dostawy betonu – paszportem wystawionym przez wykonawcę robót budowlanych. XXXIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii (Krynica Zdrój, 14-16.03.2010.); [w:] Kwartalnik AGH – seria GiG, zeszyt 2, rok 34, Kraków 2010, s. 381-388

 

17. Kohutek Z.: Združenie SPBT – podpora výroby transportbetónu v Pol’sku. Celoštátna Konferencia s Medzinárodnou Účast’ou BETÓN 2011 (Štrbské Pleso, 5-7.10.2011.); wydawca: Slovenská Asociácia Výrobcov Transportbetónu, Bratislava 2011, s. 10-17

 

18. Rusecki P.: Rynek betonu towarowego w Polsce. Referat wygłoszony w ramach Sesji Otwarcia VII Konferencji „Dni Betonu – tradycja i nowoczesność” (Wisła, 8-10.10.2012.) – bez publikacji w materiałach konferencyjnych; organizator: Stowarzyszenie Producentów Cementu

 

19. Piotrowska-Łój J. Nocuń-Wczelik W., Gieracki D. „Effect of anti-adhesives on the structural phenomena on concrete surfaces on macro- and microscale” ; The 9 th Central European Congress on Concrete Engineering „Concrete Structures in Urban Areas”, Wrocław September 4-6, 2013.

 

20. Bajorek G., Kiernia-Hnat M.: Aktualne zasady kontroli jakości betonu. Materiały Konferencji Tech-Bud 2013, Kraków 23-25 października 2013, s. 1-10

 

21. Bajorek G., Kiernia-Hnat M.: Ocena wytrzymałości betonu według aktualnych wymogów normowych. Materiały Konferencji Tech-Bud 2013, Kraków 23-25 października 2013, s. 11-20

 

22. Gruszczyński M.: Zastosowanie nowoczesnych betonów specjalnych na przykładzie naprawy Falochronu wyspowego w Porcie Gdynia. Materiały Konferencji Tech-Bud 2013, Kraków 23-25 października 2013, s. 119-132

 

23. Gruszczyński M.: Market for ready mix concrete in Poland. Beton 2013, SAVT, Strbskie Pleso 2013, s. 22-27

 

24. Marciniak M.: Rynek betonu towarowego w Polsce. Referat wygłoszony w ramach Sesji Otwarcia VIII Konferencji „Dni Betonu – tradycja i nowoczesność” (Wisła, 13-15.10.2014.) – bez publikacji w materiałach konferencyjnych

 

25. Gruszczyński M.: Uszkodzenia nawierzchni betonowych spowodowane wadliwą jakością kruszywa, Dni Betonu : tradycja i nowoczesność : konferencja, Wisła 13-15 października 2014,

 

26. De Bin F., Gruszczyński M., Pogan K., Wrzecion K.: Właściwości betonu z granulatem odzyskanym z mieszanki betonowej przy użyciu pakietu domieszek do recyclingu, Dni Betonu : tradycja i nowoczesność : konferencja, Wisła 13-15 października 2014

 

27. Gruszczyński M.: Market for ready-mix concrete in Poland, Beton 2015, SAVT, Strbskie Pleso 2015

 

28. Gruszczyński M.: Beton wałowany – szansą na tanie i trwałe drogi lokalne. Materiały Konferencji TECH-BUD’ 2015, Kraków, październik 2015

 

29. Kohutek Z. Branża betonu towarowego – Certyfikacja – „Dobry Beton” cele i zakres Kampanii SPBT (wystąpienie z prezentacją w ramach szkolenia SPBT dla Lubuskiej Izby Inżynierów Budownictwa – Zielona Góra (20.04.2016.) i Gorzów Wlkp (21.04.2016.); temat szkolenia: „Beton – materiał konstrukcyjny, produkt, wyrób budowlany”)

 

30. Kohutek Z. Beton jako wyrób budowlany (wystąpienie z prezentacją w ramach Konferencji pt. „Beton – szansą na budowę nowoczesnych miast w Polsce”, organizowanej przez CEMEX Polska Sp. z o.o. w budynku Inkubatora Technologicznego Branży Budowlanej (Rogoźnica k/Rzeszowa – 30.11.2016.)

 

31. Gruszczyński M. Działalność Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce – wystąpienie wraz z prezentacją – CEMEX Polska, Jerzmanowice, luty 2016