Cele SPBT

Cele Stowarzyszenia Producentów Betonu w Polsce

Cele Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce wyznaczają wszyscy jego Członkowie, a Zarząd czuwa nad realizacją opracowanych planów i założeń.

Bieżące zadania SPBT, wyznaczone na lata 2019-2021, to:

standaryzacja transportu betonu - limity DMC, czas pracy kierowców

promowanie BHP - certyfikacja środków transportu, współpraca z Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

normalizacja, legislacja i certyfikacja wyrobów budowlanych

zrównoważony rozwój i ochrona środowiska

promowanie betonu jako wartościowego materiału konstrukcyjnego

Nadrzędnym celem wszystkich działań prowadzonych przez Stowarzyszenie i jego jednostki jest wielopłaszczyznowe reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim Członków. Praca Grup Projektowych, weryfikowana przez Zarząd i Komisję Rewizyjną, prowadzi do pełnej realizacji założonych celów i umożliwia wyznaczania kolejnych zadań dla GP, prowadzących do rozwoju branży betonu towarowego w Polsce.