Artykuły w czasopismach

Artykuły w czasopismach

ROK 1999

 1. Kohutek Z.: Produkcja betonu w Krakowie i jej lokalne uwarunkowania. Cement-Wapno-Beton,
  nr 1/1999, s. 3-8
 2. Kempe R.: Ruszyła pierwsza liga. Polski Cement, nr 4/1999, s. 6 (25)

ROK 2000

 1. Kohutek Z.: Ocena zgodności. Polski Cement, nr 2/2000, s. 42-43
 2. Kohutek Z.: Pierwsze kroki. Polski Cement, nr 2/2000, s. 43
 3. Kohutek Z.: Kiedy nowa norma?. Polski Cement, nr 4/2000, s. 56
 4. Kohutek Z.: Trwałość betonu – wczoraj, dziś i jutro. Polski Cement, nr 3/2000, s. 52-53
 5. Kohutek Z.: Wspólne działanie. BMP – Cement-Wapno-Beton-Kruszywa, nr 10/2000, s. 7

ROK 2001

 1. Kohutek Z.: Rocznica wspólnych działań. Polski Cement, nr 1/2001, s. 60(69)
 2. Kohutek Z.: Na drugą kadencję. Polski Cement, nr 2/2001, s. 64
 3. Kohutek Z.: Europejskie forum producentów betonu towarowego. Polski Cement, nr 3/2001, s. 60-62
 4. Piotrowska J.: Z udziałem naszych reprezentantów. Polski Cement, nr 4/2001, s. 57
 5. Kohutek Z.: Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego – Kraków ogólnopolską siedzibą.
  Arkada, nr 4/2001, s. 4-6
 6. Piotrowska J.: Innowacje w produkcji betonu towarowego. BMP – Surowce Budowlane
  (numer specjalny), nr 4/2001, s.15-17

ROK 2002

 1. Kuhutek Z.: Ocena zgodności właściwości betonu oraz kontrola jego wytwarzania w świetle europejskiej normy EN 206-1 – cześć I: kontrola zgodności. Cement-Wapno-Beton, nr 1/2002, s. 28-32
 2. Piotrowska J.: A kiedy pożar – to dlaczego beton?. Polski Cement, nr 1/2002, s. 60-61
 3. Piotrowska J.: Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego – sposób na przetrwanie.
  BMP – Surowce i Maszyny Budowlane, nr 2/2002, s. 12-13
 4. Kohutek Z.: Meandry europejskiej normalizacji betonu. Budownictwo-Technologie-Architektura,
  nr 3/2002, s. 64
 5. Kohutek Z.: Ocena zgodności właściwości betonu oraz kontrola jego wytwarzania w świetle europejskiej normy EN 206-1. Informacja Bieżąca CEBET, nr 6/2002, s. 5-19
  (przedruk z: Cement-Wapno-Beton, nr 1/2002, s. 28-32)
 6. Piotrowska J.: Produkujemy, nie szkodząc środowisku. Polski Cement, nr 4/2002, s. 60-61

ROK 2003

 1. Piotrowska J.: Potrzeba szkolenia – warunkiem nowoczesności. Budownictwo- Technologie-Architektura, nr 1/2003, s. 61-62
 2. Deja J., Pilch Z.: Beton towarowy – realia i wyzwania
  (wywiad z prezesem zarządu SPBT – A. Werkowskim), nr 3/2003, s. 58-59
 3. Kohutek Z.: Rusza pierwsza edycja Znaku Jakości „Dobry Beton”. Budownictwo-Technologie-Architektura, nr 4/2003, s. 61
 4. Kohutek Z.: Beton towarowy – ważnym składnikiem rynku budowlanego.
  BMP – Surowce i Maszyny Budowlane, nr 4/2003, s. 34-37
 5. Kohutek Z.: Dokąd betonowozem? Budownictwo-Technologie-Architektura, nr 4/2003, s. 68
 6. Kohutek Z.: Kontrola produkcji betonu zgodnie z europejską normą EN 206-1.
  Materiały Budowlane, nr 7/2003, s. 28-33(51)

ROK 2004

 1. Kohutek Z.: Nowoczesna wytwórnia betonu towarowego według standardu europejskiego. [w:] Katalog wyróżnionych Znakiem Jakości – edycja 2003/2004 „Liderzy betonu towarowego”,
  wydawca: Polski Cement Sp. z o.o. Kraków 2004, s. 36-37
 2. Piotrowska-Łój J.: Gruszki – transport specjalny. Budownictwo-Technologie-Archtektura,
  nr 1/2004, s. 61-62
 3. Piotrowska-Łój J.: Obawy i nadzieje. Budownictwo-Technologie-Architektura, nr 2/2004, s. 56-57
 4. Kohutek Z.: Nowoczesna wytwórnia betonu towarowego według standardu europejskiego.
  BMP – Surowce i Maszyny Budowlane, nr 2/2004, s. 45-46 (przedruk z: Katalog wyróżnionych Znakiem Jakości – edycja 2003/2004 „Liderzy betonu towarowego”, s. 36-37)
 5. Płonka P.: Liderzy betonu towarowego. BMP – Surowce i Maszyny Budowlane, nr 2/2004, s. 43-44
 6. Kohutek Z.: Dyskusja na temat projektu normy PN-B-06265. Budownictwo-Technologie-Architektura,
  nr 3/2004, s. 49-52
 7. Piotrowska-Łój J.: Kongres ERMCO – Helsinki. Budownictwo-Technologie-Architektura, nr 3/2004, s. 48
 8. Szewczyk K.: Beton towarowy – definicja, specyfikacja, dostawa, kontrola produkcji w świetle normy PN-EN 206-1:2003. Budownictwo-Technologie-Architektura, nr 3/2004, s. 30-34
 9. Kohutek Z.: Praktyka nadzoru jakości w Niemczech i jej europejskie umocowania. Informacja Bieżąca CEBET, nr 3-4/2004, s. 45-54
 10. Kohutek Z.: W poszukiwaniu najlepszych. Budownictwo-Technologie-Architektura, nr 4/2004, s. 71
 11. Płonka P.: Marka = Jakość (wywiad z Z. Kohutkiem – dyrektorem biura SPBT), nr 4/2004, s. 48-49
 12. artykuł redakcyjny: Dobry Beton. Kalejdoskop Budowlany, nr 4/2004, s. 27
 13. Werkowski A., Kohutek Z.: Myśl europejska w normalizacji betonu towarowego. Materiały Budowlane,
  nr 5/2004, s. 2-5(23)
 14. Kohutek Z.: Beton towarowy. [w:] Kalendarz Budowlany 2005, wydawca: Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa „Wacetob” Sp. z o.o., Warszawa 2004, s. 130-135

ROK 2005

 1. Kohutek Z.: Co kryje się za sekwencją EN 206-1/PN-EN 206-1/PN-B-06265? [w:] Katalog wyróżnionych Znakiem Jakości – edycja 2004/2005 „Liderzy betonu towarowego”, wydawca: Polski Cement Sp. z o.o., Kraków 2005, s. 32-35
 2. Szewczyk K.: PN-EN 206-1:2003 czy PN-88/B-06250 – którą normę stosować?.
  Budownictwo-Technologie-Architektura, nr 2/2005, s. 59
 3. Kohutek Z.: Znak Jakości „ Dobry Beton” – prestiżowe wyróżnienie wytwórni betonu towarowego. Informacja Bieżąca CEBET, nr 2/2005, s. 36-44
 4. Kohutek Z.: Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego. Fakty – polityka, prawo, gospodarka,
  nr 3/2005, s. 131
 5. Kohutek Z.: Napoleon i … beton. Budownictwo-Technologie-Architektura, 3/2005, s. 12-14
 6. Kohutek Z.: Decyzje walnego zgromadzenia. Budownictwo-Technologie-Architektura, nr 3/2005, s. 68
 7. Szewczyk K.:PN-B-06265:2004 – krajowe uzupełnienia normy PN-EN 206-1:2003.
  Budownictwo-Technologie-Architektura, nr 3/2005, s. 48
 8. Piestrzyński P.: Kolejni liderzy kampanii. Kalejdoskop Budowlany, nr 4/2005, s. 28-29
 9. Szewczyk K.: PN-B-06265:2004 – krajowe uzupełnienia normy PN-EN 206-1:2003. Informacja Bieżąca CEBET, nr 5/2005, s.15-21 (przedruk z: Budownictwo-Technologie-Architektura, nr 3/2005, s. 48)
 10. Werkowski A.: Horoskop dla polskiego budownictwa na rok 2005. Kalejdoskop Budowlany – Dodatek „Rynek budowlany”/2005, s. 10-12
 11. Saferna M.: W okresie zimowym zaleca się zmianę cementu na ten o klasę wyższy. Kalejdoskop Budowlany, nr 11/2005, s. 82
 12. artykuł redakcyjny: Lider najwyższej jakości „Dobry Beton” dla Górażdże Beton. Sygnały
  (biuletyn informacyjny Grupy GÓRAŻDŻE) nr 33/2005, s.11

ROK 2006

 1. Matynia D.: Stowarzyszenie stawia na dobry beton
  (wywiad z prezesem zarządu SPBT – W. Kozłowskim). Materiały Budowlane, nr 1/2006, s. 116-117
 2. Kohutek Z., Piotrowska-Łój J.: Przemysłowe sposoby produkcji mieszanki betonowej.
  Budownictwo-Technologie-Architektura, nr 1/2006, s. 48-50
 3. Kohutek Z.: Trzecia odsłona kampanii „Dobry Beton”. Budownictwo-Technologie-Architektura,
  nr 1/2006, s. 61
 4. Kohutek Z.: „Dobry Beton” po raz trzeci. Kalejdoskop Budowlany, nr 1/2006, s.13
 5. Kohutek Z.: Beton gola… . Budownictwo-Technologie-Architektura, nr 2/2006 s. 62
 6. Kohutek Z.: CEMEX na boisku. Pomagamy budować (pismo CEMEX Sp.
 7. artykuł redakcyjny: III edycja kampanii „Dobry Beton”.
  Komunikat – Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, nr 3/2006, s. 57
 8. Kohutek z.: Beton tańszy od asfaltu (wywiad z prezesem zarządu SPBT – W. Kozłowskim).
  Fakty – Magazyn Gospodarczy, nr 3/2006, s. 118
 9. Bajorek G.: Pielęgnacja betonu. Budownictwo-Technologie-Architektura, nr 3/2006, s. 48-50
 10. Fąk P.: SPBT czyli Dobry Beton III + wypowiedź prof. L. Czarneckiego oraz członków zarządu SPBT
  – W. Kozłowskiego, R. Kempe i A. Szyszko. Kalejdoskop Budowlany, nr 4/2006, s. 28-29
 11. Kohutek Z.: Znak Jakości SPBT „ Dobry Beton” dla najlepszych wytwórni betonu towarowego.
  Cement-Wapno-Beton, nr 6/2006, s. 06

ROK 2007

 1. Kohutek Z.: „ Dobry Beton” dla najlepszych wytwórni betonu towarowego.
  Builder – Budownictwo-Ludzie-Opinie nr 1/2007, s. 10
 2. Kohutek Z.: Zbliża się finał IV edycji Kampanii „ Dobry Beton”. Budownictwo-Technologie-Architektura,
  nr 1/2007, s. 72
 3. Kohutek Z.: Korzyść dla wszystkich. Biuletyn Informacyjny Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów w RP,
  nr 2/2007, s. 21
 4. Kohutek Z.: Trwa Kampania Znaku Jakości SPBT „ Dobry Beton”. Materiały Budowlane, nr 2/2007, s. 68
 5. Kohutek Z.: Z kongresu ERMCO w Sewilli. Budownictwo-Technologie-Architektura,
  nr 3/2007, s. 73-76
 6. Kohutek Z.: Nowe władze SPBT – nowe zadania. Budownictwo-Technologie-Architektura,
  nr 3/2007, s. 76
 7. Kohutek Z.: Udany rewanż na boisku piłkarskim. Budownictwo-Technologie-Architektura,
  nr 4/2007, s. 72
 8. Kohutek Z.: Jubileuszowa V edycja Kampanii „ Dobry Beton”. Budownictwo-Technologie-Architektura,
  nr 4/2007, s. 73
 9. Bajorek G.: Betonowanie zimą. Budownictwo-Technologie-Architektura, nr 4/2007, s. 48-53
 10. Czarnecki L., Kozłowski W.: Liderzy betonu towarowego w IV edycji Kampanii „Dobry Beton”.
  Materiały Budowlane, nr 5/2007, s. 69
 11. Kohutek Z.: Krajowa branża betonu towarowego. Materiały Budowlane, nr 5/2007, s. 70-71
 12. Puchacz I.: Certyfikaty za dobry beton. Builder – Budownictwo-Ludzie-Opinie, nr 5/2007, s. 114
 13. Kohutek Z.: Różnice między normami PN-88/B-06250 „Beton zwykły” i PN-EN 206-1 „Beton – cz. 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”. [w:] Skoroszyt „Akademia CEMEX-u” – Szkolenie techniczne „Co jeszcze warto wiedzieć o betonie?”, Kraków – 10.12.2007.

ROK 2008

 1. Kohutek Z.: Orka na ugorze. Budownictwo-Technologie-Architektura, nr 1/2008, s. 70-72
 2. Kohutek Z.: Czy beton jest wyrobem. Inżynier Budownictwa, nr 1/2008, s. 54-57
 3. Kohutek Z.: Jubileuszowa edycja kampanii SPBT „ Dobry Beton”. Inżynier Budownictwa, nr 1/2008, s. 57
 4. Kohutek Z.: Najlepsze wytwórnie betonu towarowego – do odznaczenia.
  Builder – Budownictwo-Ludzie-Opinie, nr 1/2008, s. 10
 5. Kohutek Z.: Norma PN-EN 206-1 „Beton …” – i co dalej?
  Wiadomości PKN – NORMALIZACJA, nr 2/2008, s. 8-11
 6. Bajorek G.: Lato – czas szczególnej pielęgnacji betonu.
  Budownictwo-Technologie-Architektura, nr 3/2008, s. 50-52
 7. Kohutek Z.: Beton towarowy po europejsku. [w:] Katalog wyróżnionych Znakiem Jakości – edycja 2007/2008 „Liderzy betonu towarowego”; wydawca: Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce, Kraków 2008, s. 39-40
 8. Kohutek Z.: Czeskie vozovky z betonu. Budownictwo-Technologie-Architektura, nr 4/2008, s. 37-39
 9. Czarnecki L., Kozłowski W.: Liderzy betonu towarowego wyłonieni po raz piąty.
  Materiały Budowlane, nr 4/2008, s. 88-89
 10. Przepiórka G.: 5 lat dobrego betonu. Builder – Budownictwo-Ludzie-Opinie, nr 5/2008, s. 12
 11. Bajorek G.: Zmiany asortymentu betonu towarowego. Materiały Budowlane, nr 10/2008, s. 51-54

ROK 2009

 1. Kohutek Z.: Kiedy beton towarowy uznany zostanie w Polsce za wyrób budowlany ?
  Katalog wyróżnionych Znakiem Jakości – edycja 2008/2009 „Liderzy betonu towarowego”; wydawca: Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce, Kraków 2009, s. 48-49
 2. Zyzman A.: Przegląd stowarzyszeń pod kątem ich działalności programowej – Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce, Builder – Budownictwo-Ludzie-Opinie, nr 1/2009, s. 44
 3. artykuł redakcyjny: Gala Znaku Jakości SPBT „Dobry Beton” – po raz szósty.
  Builder – Budownictwo-Ludzie-Opinie, nr 2/2009, s. 7
 4. Piestrzyński P.: Dobry Beton w olimpijskim duchu. Budownictwo-Technologie-Architektura, nr 2/2009, s. 74-75
 5. Kohutek Z.: Zmiany w Zarządzie SPBT. Budownictwo-Technologie-Architektura, nr 3/2009, s. 74
 6. Kohutek Z., Kozłowski W.: Przemysł betonu towarowego w Polsce.
 7. ZBI Zakłady Betonowe International, nr 3/2009, s. 174-179
  • wydanie włoskie:
   • L’industria del calcestruzzo preconfezionato in Polonia.
   • CPI Calcestruzzo & Prefabbricazione International, nr 3/2009, s. 200-205
  • wydanie angielskie:
   • The ready–mix concrete industry in Poland.
   • CPI Concrete Plant International, nr 3/2009, s.206-211
  • wydanie niemieckie:
   • Die Transportbetonindustrie in Polen.
   • BWI BetonWerk International, nr 3/2009, s. 206-211
  • wydanie francuskie:
   • L’industrie du béton pret a l’emploi en Pologne.
   • PBI Préfa Béton International, nr 3/2009, s.200-205
  • wydanie hiszpańskie:
   • La industria del hormigón preparado en Polonia.
   • PHI Planta de Hormigón Internacional, nr 3/2009, s. 202-207
  • wydanie rosyjskie:
   • Прoмышлeннocτь τoвaрнoгo бeτoнa в Пoльшe.
   • CPI Meҗдyнapoднoe Бeτoннoe Пpoизвoдcτвo, nr 3/2009, s. 172-177
 8. Piestrzyński P.: Popyt na beton przenosi się z miasta na wieś (wywiad z prezesem zarządu SPBT – P. Ruseckim). Budownictwo-Technologie-Architektura, nr 4/2009, s. 58-59
 9. artykuł redakcyjny: Beton spod Znaku Jakości. nr 5/2009, s. 12
 10. artykuł redakcyjny: Nagrody „Dobry Beton” rozdane. Samochody Specjalne, nr 5/2009, s. 17
 11. Czarnecki L., Kozłowski W: VI edycja Kampanii Dobry Beton – jakość betonu odpowiedzią na skutki kryzysu finansowego. Materiały Budowlane, nr 5/2009, s. 76-77
 12. artykuł redakcyjny: Wypracowujemy „dobro wspólne” (wywiad z prezesem zarządu SPBT – P. Ruseckim). Builder – Budownictwo-Ludzie-Opinie, nr 9/2009, s. 20-21

ROK 2010

 1. Piernikarski D.: Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce.
  Samochody Specjalne, nr 1/2010, s. 64-65
 2. Piestrzyński P.: W zgodzie z najlepszymi praktykami. Budownictwo-Technologie-Architektura nr 2/2010, s. 62-63
 3. artykuł redakcyjny: VII gala DOBRY BETON – certyfikaty „Dobry Beton” rozdane.
  ZBI Zakłady Betonowe International, nr 3/2010, s.169-170
 4. Czarnecki L., Rusecki P.: Dobry Beton – odpowiedzią producentów betonu towarowego na oczekiwania rynku + Nagroda za innowacyjność dla CEMEX Polska. Materiały Budowlane, nr 5/2010, s. 65-67
 5. notatka redakcyjna: Certyfikaty „Dobry Beton” rozdane. Builder – Budownictwo-Ludzie-Opinie, nr 5/2010, s. 12
 6. Kohutek Z.: EUROKOD-2 – szansą upowszechnienia normy PN-EN 206-1 „Beton …”.
  Budownictwo-Technologie-Architektura, nr 3/2010, s. 64-65
 7. Kohutek Z.: Rodzina betonów – geneza pojęcia, terminologia, kryteria, ogólne zasady kreacji. Przegląd Budowlany, nr 10/2010, s. 26-31

ROK 2011

 1. Piestrzyński P.: Wzrostowe perspektywy dłuższego sezonu budowlanego (wywiad z prezesem zarządu SPBT – P. Ruseckim). Budownictwo-Technologie-Architektura, nr 1/2011, s. 40-42
 2. Kohutek Z.: Wyróżnienie Znakiem Jakości „Dobry Beton” – po raz ósmy. Budownictwo-Technologie-Architektura, nr 1/2011, s. 42
 3. artykuł redakcyjny: Dobry Beton – znak prestiżu. Budownictwo-Technologie-Architektura, nr 2/2011, s. 70-71
 4. Kohutek Z.: Ósma odsłona kampanii „Dobry Beton”. Samochody Specjalne, nr 2/2011, s. 48-49
 5. notatka redakcyjna: „Dory Beton” – rozpoznawalna marka. Builder – Budownictwo-Ludzie-Opinie, nr 2/2011, s. 11
 6. Karbowski A.: Finałowa Gala VIII edycji Znaku Jakości „Dobry Beton”. Beton, nr 2/2011, s. 4-10
 7. Piotrowska-Łój J.: Liderzy branży betonu towarowego 2011. Zakłady Betonowe International, nr 3/2011, s. 162-163
 8. dabata prasowa: Program pod lupą (opublikowana wypowiedź dyrektora biura SPBT – Z. Kohutka). Builder – Budownictwo-Ludzie-Opinie, nr 4/2011, s. 24-25
 9. debata prasowa: 5 pytań do … Lecha Witeckiego, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (opublikowana wypowiedź prezesa zarządu SPBT – P. Ruseckiego). Builder – Budownictwo-Ludzie-Opinie, nr 5/2011, s. 26-27
 10. Karbowski A.: Wywiad z Piotrem Ruseckim – Prezesem Zarządu SPBT. Beton, nr 4/2011, s. 10-14
 11. Piotrowska-Łój J.: W Polsce nie brak Dobrego Betonu. Builder – Budownictwo-Ludzie-Opinie, nr 5/2011, s. 18
 12. Czarnecki L., Rusecki P.: Dobry Beton – wyróżnienie tylko dla najlepszych. Materiały Budowlane, nr 5/2011, s. 98-99
 13. Kohutek Z.: wypowiedź w ramach debaty prasowej pt. „STOP plagiatom”. Builder – Budownictwo-Ludzie-Opinie, nr 6/2011, s. 24-26
 14. Kohutek Z.: Gaudí i jego barcelońskie majstersztyki – cz. 1. Budownictwo-Technologie-Architektura, nr 4/2011, s. 30-34
 15. Heng S., Kohutek Z., Rusecki P., Saferna M.: recenzja do wydawnictwa „Beton architektoniczny” autorstwa K. Kuniczuka – s. 12, Wyd. Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków 2011

ROK 2012

 1. Kohutek Z.: Gaudi i jego barcelońskie majstersztyki – cz. 2. Budownictwo-Technologie-Architerktura, nr 1/2012, s. 24-28
 2. Biskupska K.: Dziewiąta edycja kampanii Znaku Jakości „Dobry Beton”. Samochody Specjalne, nr 1/2012, s. 40-41
 3. Piestrzyński P.: Wartościowy certyfikat. Budownictwo-Technologie-Architektura, nr 2/2012, s. 72-73
 4. Kohutek Z.: SPBT wspiera krajowy przemysł betonu towarowego polskojęzyczną projekcją europejskiej normalizacji. [w:] Katalog wyróżnionych Znakiem Jakości – edycja IX – 2011/2012 „Liderzy betonu towarowego”; wydawca: Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce, Kraków 2012, s. 26-27
 5. Kohutek Z.: Gaudi i jego barcelońskie majstersztyki – cz. 3. Budownictwo-Technologie-Architerktura, nr 2/2012, s. 32-35
 6. Piotrowska-Łój J.: Certyfikaty „Dobrego Betonu” rozdane po raz dziewiąty. Zakłady Betonowe International, nr 3/2012, s. 152
 7. Czarnecki L., Rusecki P.: Nieodmiennie Dobry Beton ambicją Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego. Materiały Budowlane, nr 6/2012, s. 52-53
 8. Kohutek Z.: Niemieckie doświadczenia z betonem wałowanym. Magazyn AUTOSTRADY, nr 11/2012, s. 40-45

ROK 2013

 1. Kohutek Z.: Zmiany, zmiany… tylko czy na lepsze?. [w:] Katalog wyróżnionych Znakiem Jakości – edycja X – 2012/2013 „Liderzy betonu towarowego”; wydawca: Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce, Kraków 2013, s. 42-43
 2. Kohutek Z.: Standardy dotyczące betonu w budownictwie drogowo-mostowym. Magazyn AUTOSTRADY, nr 5/2013, s. 24-28
 3. Gruszczyński M.: Zapaść na rynku betonu. Biuletyn Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Budowlani Nr 2/2013, s 22-23
 4. Kohutek Z.: Proekologiczny beton – tworzywem przyszłości. Magazyn AUTOSTRADY nr 8-9/2013, s. 54-58
 5. Gruszczyński M.: Naukowo o sztandarowych polskich budowach. Biuletyn Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa „BUDOWLANI” nr 4/2013

ROK 2014

 1. Czarnecki L., Rusecki P.: Dobry Beton – kontynuacja, Materiały Budowlane 6/2014,
 2. Gruszczyński M.: Zastosowanie nowoczesnych betonów specjalnych na przykładzie naprawy falochronu wyspowego w Porcie Gdynia, Przegląd Budowlany. – 1/2014,
 3. Gruszczyński M.: Resistance of polymer dispersion additive modified concrete to light liquids action, Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680 ; 941-944/2014,
 4. Kohutek Z.: Beton towarowy a wyrób budowlany – w świetle nowelizowanych regulacji. Budownictwo – Technologie – Architektura, nr 1/2014,
 5. Kohutek Z.: Przemysł betonu towarowego a Znak Jakości SPBT. Katalog wyróżnionych Znakiem Jakości – edycja XI (2013/14) „Liderzy betonu towarowego”, Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce, Kraków 2014,
 6. Piotrowska-Łój J. : Branża betonu towarowego pozytywnie patrzy w przyszłość. Zakłady Betonowe International -3 – 2014

ROK 2015

 1. Czarnecki L., Gajewski R.: Dobry Beton – dobre perspektywy …, Materiały Budowlane 5/2015,
 2. Gruszczyński M.: Współczesne betony stosowane w mostownictwie. Budownictwo Mostowe – Vademecum. Wyd. Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Warszawa 2015, ISSN 2353-5261,
 3. Gruszczyński M.: XII finał Kampanii SPBT „Dobry Beton”. Inżynier Budownictwa 4/2015,
 4. Bajorek G., Gruszczyński M.: Ewolucja nie rewolucja – znowelizowana norma PN-EN 206:2014-04. Inżynier Budownictwa 4/2015,
 5. Bajorek G., Gruszczyński M.: O potrzebie opracowania krajowych regulacji do normy PN-EN 206:2014-04, Materiały Budowlane 8/2015,
 6. Piotrowska – Łój J.: Z dobrym Betonem w nowe perspektywy. ZBI International 3/2015,
 7. Kohutek Z.: Ocena stopnia skorelowania wyników pomiarów konsystencji mieszanki betonowej różnymi metodami. Cement Wapno Beton 4/2015,
 8. Kohutek Z.: Polski dodatek do europejskiej normy betonu. Budownictwo – Technologie – Architektura 1/2015

ROK 2016

 1. Kohutek Z. Z kart historii: Beton i sposoby jego przyrządzania. BUDOWNICTWO-TECHNOLOGIE-ARCHITEKTURA, nr 1/2016, s. 62-67,
 2. Kohutek Z. Dobry Beton – czyżby już nie tylko wyróżnieniem dla najlepszych? INŻYNIER BUDOWNICTWA, nr 5/2016, s. 32-33,
 3. Kohutek Z. Beton towarowy – wyrobem budowlanym? PRZEGLĄD BUDOWLANY, nr 6/2016, s. 12-13,
 4. Kohutek Z. Młody beton. PRZEGLĄD BUDOWLANY, nr 11/2016, s. 32-33,
 5. Piotrowska-Łój J. Branża betonu towarowego przed nowymi wyzwaniami – laury DOBREGO BETONU. Zakłady Betonowe International – 3/2016 str. 151-152,
 6. Gruszczyński M. Market for ready-mix concrete in Poland. : BETÓN 2015:celoštátna konferencia s medzinárodnou účast’ou, 30.09.-02.10.2015, Štrbské Pleso: zborník príspevkov z / red. Jozef Slimák ; Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu Bratislava. – Bratislava: SAVT, 2016. – s. 18-23,
 7. Gruszczyński M., Paszek U. Uszkodzenia nawierzchni betonowych spowodowane wadliwą jakością kruszywa = Damages of concrete pavements due to faulty aggregate quality. Ochrona przed Korozją – 2016, vol. 59, nr 3, s. 79-85,
 8. Gruszczyński M. Produkce betonu v sousedním Polsku = Concrete production in the neighbour Poland. Beton : technologie, konstrukce, sanace = Concrete : technology, structures, rehabilitation. – 2016, R. 16, Nr 2, s. 64-65,
 9. Gruszczyński M. Nowe perspektywy dla rynku betonu na lata 2016-2020. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne. – 2016, R. 11, nr 3 (66), s. 72-73,
 10. Bajorek G., Gruszczyński M. Konieczność doświadczalnej weryfikacji mrozoodporności betonu. Materiały Budowlane – konstrukcje, technologie, rynek. – 2016, Nr 6 (526), s. 234,
 11. Gruszczyński M., Kijania M., Klos M. Skurcz betonów wysokowartościowych – analiza przypadku = Shrinkage for high strength concretes – the case analysis. Monografie Technologii Betonu : IX Konferencja Dni Betonu, Wisła, 10-12 października 2016 T. 2. – Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2016. – s. 539-552,
 12. Gruszczyński M., Sokołowski K., Wrona J., Wrzecion K. Wpływ domieszki przedłużającej urabialność na strukturę napowietrzenia i mrozoodporność betonu = The influence of prolonged workability admixtures on the structure aeration and frost resistance concret. Monografie Technologii Betonu : IX Konferencja Dni Betonu, Wisła, 10-12 października 2016. T. 2. – Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2016. – s. 305-317.