W jaką stronę zmierza budownictwo mieszkaniowe?

Budownictwo mieszkaniowe to jeden z większych segmentów budownictwa, do którego dostarczany jest beton towarowy. W tym podcaście chcemy odpowiedzieć na pytanie kiedy deweloperzy będą rozpoczynać nowe budowy? Czy popyt na mieszkania nadal będzie rósł? Czego może spodziewać się branża betonu towarowego? Zapraszamy do wysłuchania…

Nowy zarząd Stowarzyszenia

W dniu 30 maja odbyło się XXIX Walne Zgromadzenie SPBT, które zorganizowane zostało w systemie hybrydowym. Walne Zgromadzenie to zawsze czas podsumowań działalności organizacji w tym roku tym istotniejsze że wiązało się z wyborami nowych władz Stowarzyszenia na dwuletnią kadencję. 

W ostatnim czasie jednym z istotnych tematów poruszanych w SPBT było bezpieczeństwo pracy, ale także dbanie o komfort pracy pracowników. Gościem specjalnym tego  spotkania była GRUPA KONCEPT która przedstawiła ergonomiczne rozwiązania dla firm produkcyjnych i biura. Oprócz ciekawego wykładu uczestnicy spotkania mogli przymierzyć i sprawdzić działanie egzoszkieletu. 

Ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium od członków Stowarzyszenia i tym samym można było wyłonić władze na kadencje 2023-2025.

Władze SPBT XIII kadencji:

Prezes Zarządu SPBT – Michał GRYS,

Wiceprezes Zarządu – Daniel GRZEGORSKI,

Wiceprezes Zarządu – Łukasz ŻYŁA,

Skarbnik Zarządu – Tomasz KLIMALA

Sekretarz Zarządu – Robert CZOŁGOSZ,

Członek Zarządu – Sebastian KASZUBA,

Członek Zarządu – Anna KORNECKA,

Członek Zarządu – Tomasz RUŁKA,

Członek Zarządu – Artur KANAK;

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SPBT – Marcin CHARZYŃSKI,

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej SPBT – Jerzy WRONA,

Członek Komisji Rewizyjnej – Włodzimierz BOCHENEK.

Życzymy, aby XIII kadencja nowych władz SPBT przyniosła dobre rozwiązania dla branży, a nowo wybranym władzom pozwoliła sprawnie działać!!!

Nowo wybrany Zarząd poinformował o priorytetach na których chciałby się skupić w tej kadencji:

  • działania związane objęciem transportu betonu dozorem SENT,
  • dostępność transportu kolejowego dla kruszyw,
  • organizacja debaty „Betony niskoemisyjne – przed jakimi wyzwaniami staje branża”  w trakcie konferencji Dni Betonu 2023,
  • ERMCO – implementacja zmian UE w polskim budownictwie,
  • kontynuacja działań w zakresie transportu i pompowania betonu (np. kwestie DMC, stałych zezwoleń),
  • współpraca z urzędami centralnymi

Obrady Rady Wyrobów Budowlanych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – postulaty branży betonu towarowego

W dniu dzisiejszym obradowała Rada Wyrobów Budowlanych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Priorytetowym tematem spotkania było omówienie zagadnienia niepewności pomiarowej w badaniach wyrobów budowlanych.

(więcej…)

Przyszłość w betonie, czy beton w przyszłości?

28 września 2022 w Warszawie odbyła się debata „Przyszłość w betonie, czy beton w przyszłości?. Zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego wydarzenie.

Jakie będzie miasto przyszłości? W jakim kierunku zmierza budownictwo i w jakich przestrzeniach będziemy mieszkać za 10, 20 lub 50 lat? Na te i inne pytania odpowiadali paneliści.

Uwagi do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów

Stowarzyszenie wniosło uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. SPBT wnioskuje o wyłączenie z wymagania wyposażenia w tylny zderzak lub urządzenie ochronne pomp do betonu czy też pompogruszek. Eksperci SPBT zwracają uwagę na fakt iż takie bariery przeciwnajazdowe utrudnią prace pojazdów na placu budowy.

Spotkanie prasowe – Wyzwania branży budowlanej – uwarunkowania, perspektywy

Zapraszamy do obejrzenia spotkania prasowego które miało miejsce w dniu 31 marca 2022 pt. „Wyzwania branży budowlanej – uwarunkowania, perspektywy”

SPBT – podsumowuje Konferencje DNI BETONU

W dniach 11-13 października 2021 Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce po raz kolejny uczestniczyło w Konferencji DNI BETONU, której organizatorem było Stowarzyszenie Producentów Cementu. XI edycja konferencji zgromadziła ponad 850 uczestników, którzy dyskutowali na temat rozwiązań i technologii betonu w Hotelu Gołębiewski w Wiśle. (więcej…)

Certyfikaty DOBRY TRANSPORT rozdane

W dniu 9 września 2021 roku odbyła się gala finałowa DOBRY TRANSPORT. Spotkanie odbyło się w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie gdzie po raz pierwszy organizowaliśmy spotkanie w trybie stacjonarnym. (więcej…)

Dzisiejszy dzień był w SPBT wyjątkowy!

Zarząd Stowarzyszenia podczas posiedzenia złożył podziękowania za pracę na rzecz branży betonowej Panu Zdzisławowi Kohutkowi, który zakończył pracę w SPBT. (więcej…)