Wydawnictwa

Wydawnictwa

Wydawnictwa zwarte, wydane przez SPBT lub na jego zlecenie.

1. Kwartalnik „Polski Cement – Budownictwo-Technologie-Architektura”

(numer specjalny: „Beton Towarowy w Polsce”, wydany nakładem SPBT) – maj 2002
Artykuły:

 • Kempe R.: Cele dalekosiężne, s. 4-5
 • Kohutek Z.: Obraz branży, s. 6-8
 • Werkowski A.: Rynek warszawski, s. 9-14
 • Glinicki M.: Beton towarowy w budowie obiektów wysokich, s. 16-17
 • Gibas E., Spyrka P.: Rynek w Łódzkiem, s. 18-19
 • Ajdukiewicz A.: Rozwój konstrukcji z betonów nowej generacji, s. 20-22
 • Marciniak M.: Czy warto inwestować na Górnym Śląsku?, s. 24-27
 • Szwabowski J.: Reologia w transporcie betonu towarowego, s. 28-30
 • Sanecki J.: Rynek Dolnego Śląska i Opolszczyzny, s. 31-34
 • Moczko A.: Nowoczesne metody nieniszczącej kontroli wytrzymałości dojrzewającego betonu, s. 35-37
 • Kozłowski W.: Poznański potencjał, s. 38-39
 • Radomski W.: Beton towarowy w budownictwie mostowym, s. 40-42
 • Sibiński W.: Rynek betonu towarowego na Ziemi Lubuskiej, s. 44-45
 • Sibiński W.: Rynek budowlany w Szczecinie, s. 46-47
 • Małolepszy J.: Zastosowanie dodatków mineralnych w produkcji betonu towarowego, s. 48-50
 • Falkowski J.: Rynek betonu towarowego na Pomorzu, s. 51-52
 • Falkowski J.: Kujawsko-pomorski rynek betonu towarowego, s. 53
 • Czarnecki L.: Trwałość konstrukcji a jakość betonu, s. 56-58
 • Żuk H.: Beton towarowy w województwie podlaskim, s. 59-60
 • Pięta J.: Beton towarowy w okręgu rzeszowsko-lubelskim, s. 61-62
 • Śliwiński J.: O potrzebie uwzględnienia warunków transportu w projektowaniu składu betonów towarowych, s. 63-64
 • Nowak Z.: Region świętokrzyski, s. 65-66
 • Kozłowski D.: Architektura ekspresjonistycznej ekstremy, s. 67-70
 • Kohutek Z.: Beton towarowy w Małopolsce, s. 71-74

 

2. Materiały szkoleniowe SPBT: Norma PN-EN 206-1 „Beton …” – bez tajemnic

Kraków – czerwiec 2006
(128 stron; okładki: miękkie, kolorowe, laminowane; format: A5; nakład: 500 egz.; tekst wraz z ilustracjami – czarno-biały; przedmowa prezesa zarządu SPBT – W. Kozłowskiego; wydawca: Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce; redakcja: Z. Kohutek; skład i opracowanie graficzne: Grafit – Tarnobrzeg; druk i oprawa: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu).
Rozdziały:

 • Saferna M.: Prezentacja układu normy PN-EN 206-1 oraz norm z nią powiązanych, nowa terminologia i definicje, s. 7-18
 • Saferna M.: Nowe klasyfikacje betonu oraz środowiska budowlanego, s. 19-30
 • Szewczyk K.: Beton towarowy, wzajemne powiązania między producentem i wykonawcą, dostawa a specyfikacja, s. 31-43
 • Giergiczny Z.: Wymagania graniczne dotyczące składu betonu wg PN-EN 206-1 a jego trwałość, s. 45-60
 • Giergiczny Z.: Stosowanie dodatków do betonu wg PN-EN 206-1 – pojęcie współczynnika „k”, s. 61-78
 • Kohutek Z.: Konsystencja mieszanki betonowej – w kontekście normy PN-EN 206-1 oraz PN-88/B-06250, s. 79-91
 • Bajorek G.: Normowa kontrola zgodności w ramach kontroli produkcji, s. 93-108
 • Kiernia M.: Dokumentacja zakładowa w myśl wymagań normy PN-EN 206-1, s. 109-121

 

3. Książka pt. „Beton przyjazny środowisku”

Kraków 2008, ISBN 978-83-927-0-6
(105 stron; okładki sztywne; format: B5; nakład: 3500 egz.; tekst – czarnobiały; 164 ilustracje i oprawa graficzna – kolorowe; redakcja: Z. Kohutek; wydawca: Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce; skład i opracowanie graficzne: Tomatoe Print Shop – Kraków; druk: Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca S.A. – Kraków; recenzja: prof. dr hab. inż. J. Jasiczak – Politechnika Poznańska)
Rozdziały lub podrozdziały:

 • Kozłowski W.: Przedmowa prezesa zarządu SPBT, s. 9-12
 • Giergiczny Z.: Beton – kompozytem surowców mineralnych, s. 13-28
 • Szewczyk K.: Wytwórnia i węzeł betoniarski – nowoczesna technologia wytwarzania betonu, s. 29-39
 • Wierzgoń S.: Budowa nowej wytwórni, lokalizacja, pozwolenie na budowę, s. 40-46
 • Bajorek G.: Transport i wbudowywanie mieszanki betonowej, s. 47-65
 • Giergiczny G.: Dodatki mineralne w składzie współczesnego betonu, s. 67-79
 • Łukowski P.: Domieszki – uszlachetniają beton, s. 79-85
 • Łój G.: Metale ciężkie a beton – prawdy i mity, s. 85-91
 • Golda A.: Recykling betonu rozbiórkowego, s. 91-99
 • Kohutek Z.: Nowoczesna normalizacja betonu – sprzymierzeńcem ochrony środowiska, s. 99-108
 • Kohutek Z.: Beton a zrównoważony rozwój, s. 109-123
 • Kohutek Z.: Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle betonu towarowego, s. 125-130
 • Wierzgoń S.: Poprawa jakości środowiska w otoczeniu wytwórni, s. 131-135
 • Rosicki M.; Systemy zarządzania środowiskowego, s.137-142
 • Wilczyńska J., Rosicka A.: Korzystanie ze środowiska – obowiązki, wymagania formalno-prawne, opłaty i kary, s. 143-164
 • Wierzgoń S.: Wymagania organów kontrolnych ochrony środowiska – komentarz, s. 165-171
 • redakcja wspólna: Zakończenie, s. 173-175
 • Jasiczak J.: Recenzja, s. 181-182
 • Streszczenie w języku polskim, s. 183-184
 • Streszczenie w języku angielskim, s. 185-186
 • Bibliografia -122 pozycje
 • Reklamy

 

4. Konspekt „Ocena zgodności wg PN-EN 206-1 – istotnym składnikiem kontroli nowoczesnej produkcji betonu” MATERIAŁY SZKOLENIOWE.

Kraków – maj 2012
(52 strony; okładki miękkie; format: A4; nakład: 80 egz.; tekst i ilustracje – czarno-białe; przedmowa prezesa Zarząd SPBT – P. Ruseckiego, redakcja: Z. Kohutek; skład, przygotowanie do powielenia i bindowania – Biuro SPBT, wydanie: Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce)
Rozdziały:

 • Saferna M., Pużak J.: Wprowadzenie – kontrola produkcji
 • Kohutek Z.: Testowanie zgodności konsystencji
 • Bajorek G.: Kontrola zgodności właściwości – innych niż wytrzymałość i konsystencja
 • Bonaszewska-Wyszomirska T.: Kontrola zgodności wytrzymałości betonu
 • Szewczyk K.: Ocena identyczności – skutecznym narzędziem kontroli dla wykonawcy robót budowlanych

 

5. Książka pt. „Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy PN-EN 206:2014-04 Beton – wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”

Kraków 2014, ISBN 978-83-927207-4-4
(181 stron; okładka miękka, kolor; format: B5; nakład: 1000 egz.; tekst – czarno-biały; ilustracje i oprawa graficzna – czarno-biała; redakcja: Maciej Gruszczyński i Zdzisław Kohutek; wydawca: Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce; druk: Drukarnia DjaF. – Kraków; recenzja: dr hab. inż. J. Mierzwa, prof. Politechniki Krakowskiej)
Rozdziały:

 • Rusecki P., Marciniak M.: Przedmowa Zarządu SPBT,
 • Gruszczyński M.: Wprowadzenie. Podstawowe terminy i definicje,
 • Golda A., Kaszuba S.: Składniki betonu,
 • Piotrowska-Łój J.: Zmiany w koncepcjach stosowania dodatków do betonu,
 • Kohutek Z.: Właściwości betonu samozagęszczalnego (SCC), uznane za normowe w ramach nowelizacji EN 206,
 • Gruszczyński M.: Beton w geotechnice,
 • Golda A., Kaszuba S.: Cechy betonu stwardniałego,
 • Bajorek G., Kiernia-Hnat M.: Wzajemne powiązania: projektant – producent betonu – wykonawca,
 • Bajorek G., Kiernia-Hnat M.: Kontrola betonu,
 • Bajorek G., Kiernia-Hnat M.: Dokumentacja zakładowej kontroli produkcji,
 • Bajorek G., Kiernia-Hnat M.: Rodzina betonów,
 • Kohutek Z.: Zakończenie