Zarząd SPBT

Zarząd SPBT czuwa nad realizacją opracowanych planów i założeń Stowarzyszenia.

Podczas posiedzeń Członkowie Zarządu omawiają i weryfikują wszystkie tematy związane ze Stowarzyszeniem i pracą Grup Projektowych.

Michał Grys

Michał Grys

Prezes Zarządu SPBT

Prezes SPBT

Daniel Grzegorski

Wiceprezes Zarządu

Łukasz Żyła

Łukasz Żyła

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Klimala

Skarbnik Zarządu

Robert Czołgosz

Sekretarz Zarządu

Anna Kornecka

Członek Zarządu

Tomasz Rułka Zarząd SPBT

Tomasz Rułka

Członek Zarządu

Artur Kanak

Członek Zarządu

Sebastian Kaszuba

Członek Zarządu