Spotkanie prasowe SPBT

Coroczne spotkanie prasowe SPBT odbyło się 2 września br. w Centrum Olimpijskim PKOl . Tegoroczne spotkanie było ze wszech miar wyjątkowe. Nie miało jednego tematu przewodniego, ale skupiło się wokół trzech haseł wiodących tj: „Bezpieczni w budownictwie”, „Odpowiedzialni w transporcie”, oraz „Branża budowlana w nowej rzeczywistości”.  (więcej…)

Ciekawe rozwiązania inżynierskie. Podwójny tunel w ciągu „zakopianki”

Oprócz przedgórza Karpat i Sudetów oraz samego pasma tych gór, topograficznie rzecz biorąc, Polska na ogół jest krajem płaskim. Bicie tunelu komunikacyjnego, zwłaszcza poza miastem, jest rzadkością, a kiedy już pojawia się potrzeba jego budowy, jest dla inżynierów wyzwaniem, i to zarówno po stronie projektowania, jak i wykonawstwa. (więcej…)

Rozwiązania dla betoniarni

Całoroczne dostawy betonu bez względu na warunki pogodowe stały się normą w branży. 

Obowiązujące od pewnego czasu przepisy o minimalnej temperaturze dostarczanego betonu, zapewniają bezpieczeństwo i wyższą jakość konstrukcji wykonywanych z tego materiłu. Wymusiło to na firmach planujących dostawę betonu towarowego w okresie zimowym inwestycje w systemy grzewcze. (więcej…)

BHP – to się opłaca. Startuje II edycja kampanii SPBT „Dobry Transport”

Zarząd Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce – wobec niewątpliwego sukcesu jakim była I edycja kampanii „Dobry Transport” w wyniku której przyznano certyfikaty ponad 200 jednostkom sprzętowym do transportu i podawania betony (152 betonomieszarki oraz 53 pompy i pompogruszki) – podjął decyzję o uruchomieniu II edycji kampanii „Dobry Transport”. Skierowana jest ona do wszystkich producentów betonu i firm świadczących usługi w zakresie transportu i podawania mieszanek betonowych, którzy realizują te czynności z poszanowaniem dla zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. (więcej…)

Spotkanie prasowe – Bezpieczni na budowie. Odpowiedzialni w transporcie. Branża budowlana w nowej rzeczywistości.

Bezpieczni na budowie. Odpowiedzialni w transporcie.
Branża budowlana w nowej rzeczywistości.

2 września 2020, godz. 12.00
Centrum Olimpijskie PKOL

Nowe realia, w jakich znalazła się gospodarka, wpływają krótko- i długoterminowo na wszystkie niemal branże, w tym na budownictwo. W działaniach Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce mocno zaznacza się wiele aspektów: m.in. standardy, bezpieczeństwo, jakość i ekologia. Tegoroczne spotkanie pokazuje perspektywy oraz spojrzenie na dokonania i rozwiązania w branży – w nowej rzeczywistości. Szczególny akcent postawimy na transport – Dobry Transport.

 • 7:00 – wstęp [DANIEL GRZEGORSKI – Prezes Zarządu SPBT]
 • 9:00 – o Stowarzyszeniu [DANIEL GRZEGORSKI]
 • 13:00 – Beton w liczbach [DANIEL GRZEGORSKI]
 • 13:50 – Perspektywy makroekonomiczne – Polska i największe gospodarki europejskie [MICHAŁ GRYS – V-ce Prezes Zarządu SPBT]
 • 16:20 – Udział budownictwa w gospodarce Polski, PKB, inwestycje [MICHAŁ GRYS]
 • 17:20 – prognozy krajowej produkcji budowlano-montażowej, szacunki produkcji w sektorze betonu towarowego [MICHAŁ GRYS]
 • 19:00 – dynamika produkcji w poszczególnych segmentach budownictwa (budownictwo kubaturowe, infrastrukturalne); prognozy [MICHAŁ GRYS]
 • 28:30 – szanse i zagrożenia dla branży [MICHAŁ GRYS]
 • 32:30 – Świadomy rozwój, odpowiedzialne podejście do produkcji, gospodarka w obiegu zamkniętym, [Prof. JAN DEJA – Stowarzyszenie Producentów Cementu, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie]
 • 36:00 – emisja CO2 i wykorzystanie energii w produkcji materiałów budowlanych [Prof. JAN DEJA]
 • 49:30  Redukcja CO2 w działalności branży – zrównoważony rozwój; fakty na temat betonu jako tworzywa [ŁUKASZ ŻYŁA – V-ce Prezes Zarządu SPBT]
 • 51:50 – redukcja CO2 w m3 betonu o 60 proc. – sukces branży [ŁUKASZ ŻYŁA]
 • 56:30 – transport betonu towarowego w Polsce, efektywność i wydajność transportu, zmniejszenie limitu DMC dla 4-osiowych betonomieszarek jako sukces branży [ŁUKASZ ŻYŁA]
 • 1:02:00 – Bezpieczeństwo pracy na linii budowa-dostawa betonu [MICHAŁ WASILEWSKI  Porozumienie Dla Bezpieczeństwa w Budownictwie]
 • 1:06:00 – Kampania Dobry Transport [MICHAŁ WASILEWSKI]
 • 1:09:00 – Bezpieczeństwo w ramach COVID-19 [MICHAŁ WASILEWSKI]
 • 1:10:25 – Podsumowanie [DANIEL GRZEGORSKI]
 • 1:12:12 – Sesja pytań o odpowiedzi
 • 1:12:12 – Pytania z sali
  • Ile procent wzrosły koszty produkcji betonu towarowego? [MICHAŁ GRYS]
  • Jak zmieniła się cena i jak wpłynęło to na rentowność? [MICHAŁ GRYS, DANIEL GRZEGORSKI]
  • Jakimi metodami zmniejszono emisję CO2 w produkcji betonu? Jak się to udało? [ŁUKASZ ŻYŁA]
  • Jak wyglądają obecnie opłaty za emisję CO2? [JAN DEJA]
  • Ile firm otrzymało certyfikaty w kampanii Dobry Transport? [MICHAŁ WASILEWSKI, DANIEL GRZEGORSKI]
 • 1:28:00 – Pytania Internautów
  • W jaki sposób Państwa branża jest przygotowana na nowe regulacje rządowe w zakresie tzw. podatku od betonu? [ŁUKASZ ŻYŁA, DANIEL GRZEGORSKI]
  • Czy budowa tylu wieżowców w Warszawie wpłynęła na to, ile wytwarza się betonu w Polsce i jakie są tu perspektywy? [MICHAŁ GRYS]
  • Czy wiadomo już jak kryzys związany z COVID wpłynął na branżę i gospodarkę? [MICHAŁ GRYS]