Polityka zgodności

Polityka zgodności

W swoich działaniach Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce kieruje się w pierwszej kolejności poszanowaniem zasad ochrony konkurencji.

W związku z tym SPBT od lat zachęca przedsiębiorców do uczciwego oraz rzetelnego współzawodnictwa rynkowego opartego o zasady wolności i równości szans. Wszelka aktywność Stowarzyszenia, niezależnie od tego, jakiego obszaru dotyka, prowadzona jest przy dołożeniu najwyższej staranności w przedmiocie zachowania zgodności z normami prawa konkurencji.

Od członków Stowarzyszenia wymaga się bezwzględnego respektowania regulacji prawnych w tym zakresie. SPBT wyraża nadzieję, że dzięki stosowaniu się do przyjętych niniejszą „Polityką Zgodności” zasad uniknie ono jakichkolwiek naruszeń prawa konkurencji, dzięki czemu postrzegane będzie jako podmiot odpowiedzialny i wiarygodny.

Polityka zgodności z prawem konkurencji Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce dostępna jest TUTAJ: Polityka_Zgodnosci_SPBT