Struktura SPBT

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce zrzesza 58 Członków Wspierających i 135 Członków Zwyczajnych. 

Inicjatywy realizowane są przez 7 Grup Projektowych. Nad realizacją opracowanych planów i założeń czuwa Zarząd.

Schemat organizacyjny SPBT

ds. Finansowo - Prawnych

Odwrotne obciążenie VAT, split payment, sprzedaż betonu z pominięciem fakturowania, compilance policy

ds. Transportu

Zwiększenie limitów DMC dla betonomieszarek trzyosiowych i czteroosiowych. Współpraca z organizacjami pokrewnymi i analiza alternatywnych rozwiązań technicznych. Współpraca z producentami podwozi i zabudowy.

ds. Znaku DOBRY TRANSPORT

Ewolucja Znaku w kierunku Jakości, BHP i Środowiska

ds. BHP

We współpracy z Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budowie opracowywanie standardów rozładunku i transportu betonu.

ds. Zrównoważonego Rozwoju

ds. Komunikacji

Praca nad nową stroną internetową SPBT, spotkania prasowe, opracowywanie i dystrybucja Newslettera SPBT

ds. Normalizacji betonu

Opracowanie krajowego uzupełnienia do normy EN 206, nowelizacja Podręcznika SPBT do normy EN 206 wraz z krajowym uzupełnieniem, współpraca z PCA oraz organizacja szkolenia dla GUNB _ Beton wyrobem budowlanym.

Schemat organizacji pracy w SPBT

Członkowie SPBT spotykają się na Walnych Zgromadzeniach. Omawiane są na nich bieżące tematy, którymi zajmują się Zarząd i Grupy Projektowe.

Władze Stowarzyszenia to Zarząd i Komisja Rewizyjna. Komisja spotyka się na posiedzeniach, podczas których analizuje dokumenty księgowe, weryfikuje ilości spotkań Grup Roboczych oraz sprawdza wszystkie aspekty formalnej działalności SPBT.

 

Więcej o zarządzie