W jaką stronę zmierza budownictwo mieszkaniowe?

Budownictwo mieszkaniowe to jeden z większych segmentów budownictwa, do którego dostarczany jest beton towarowy. W tym podcaście chcemy odpowiedzieć na pytanie kiedy deweloperzy będą rozpoczynać nowe budowy? Czy popyt na mieszkania nadal będzie rósł? Czego może spodziewać się branża betonu towarowego? Zapraszamy do wysłuchania…

Nowy zarząd Stowarzyszenia

W dniu 30 maja odbyło się XXIX Walne Zgromadzenie SPBT, które zorganizowane zostało w systemie hybrydowym. Walne Zgromadzenie to zawsze czas podsumowań działalności organizacji w tym roku tym istotniejsze że wiązało się z wyborami nowych władz Stowarzyszenia na dwuletnią kadencję. 

W ostatnim czasie jednym z istotnych tematów poruszanych w SPBT było bezpieczeństwo pracy, ale także dbanie o komfort pracy pracowników. Gościem specjalnym tego  spotkania była GRUPA KONCEPT która przedstawiła ergonomiczne rozwiązania dla firm produkcyjnych i biura. Oprócz ciekawego wykładu uczestnicy spotkania mogli przymierzyć i sprawdzić działanie egzoszkieletu. 

Ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium od członków Stowarzyszenia i tym samym można było wyłonić władze na kadencje 2023-2025.

Władze SPBT XIII kadencji:

Prezes Zarządu SPBT – Michał GRYS,

Wiceprezes Zarządu – Daniel GRZEGORSKI,

Wiceprezes Zarządu – Łukasz ŻYŁA,

Skarbnik Zarządu – Tomasz KLIMALA

Sekretarz Zarządu – Robert CZOŁGOSZ,

Członek Zarządu – Sebastian KASZUBA,

Członek Zarządu – Anna KORNECKA,

Członek Zarządu – Tomasz RUŁKA,

Członek Zarządu – Artur KANAK;

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SPBT – Marcin CHARZYŃSKI,

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej SPBT – Jerzy WRONA,

Członek Komisji Rewizyjnej – Włodzimierz BOCHENEK.

Życzymy, aby XIII kadencja nowych władz SPBT przyniosła dobre rozwiązania dla branży, a nowo wybranym władzom pozwoliła sprawnie działać!!!

Nowo wybrany Zarząd poinformował o priorytetach na których chciałby się skupić w tej kadencji:

  • działania związane objęciem transportu betonu dozorem SENT,
  • dostępność transportu kolejowego dla kruszyw,
  • organizacja debaty „Betony niskoemisyjne – przed jakimi wyzwaniami staje branża”  w trakcie konferencji Dni Betonu 2023,
  • ERMCO – implementacja zmian UE w polskim budownictwie,
  • kontynuacja działań w zakresie transportu i pompowania betonu (np. kwestie DMC, stałych zezwoleń),
  • współpraca z urzędami centralnymi