Relacja ze spotkania prasowego „Beton towarowy jako wyrób budowlany. Co to oznacza dla odbiorcy?”

Relacja ze spotkania prasowego „Beton towarowy jako wyrób budowlany. Co to oznacza dla odbiorcy?”

Przedstawiamy relację ze spotkania prasowego w dniu 9 czerwca 2021 r. pt. „Beton towarowy jako wyrób budowlany. Co to oznacza dla odbiorcy?”.

W trakcie spotkania prasowego Członkowie Zarządu SPBT:

–  podsumowali sytuację rynku budowlanego przedstawiając szanse i zagrożenia również dla betonu towarowego w najbliższych latach;

– przedstawili korzyści jakie uzyska inwestor i odbiorca końcowy betonu dzięki nowym rozwiązaniom prawnym;

– odnieśli się do problemów z dostępnością kruszyw w projektach infrastrukturalnych.

Poniżej relacja