SPBT – podsumowuje Konferencje DNI BETONU

SPBT – podsumowuje Konferencje DNI BETONU

W dniach 11-13 października 2021 Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce po raz kolejny uczestniczyło w Konferencji DNI BETONU, której organizatorem było Stowarzyszenie Producentów Cementu. XI edycja konferencji zgromadziła ponad 850 uczestników, którzy dyskutowali na temat rozwiązań i technologii betonu w Hotelu Gołębiewski w Wiśle.

SPBT było PARTNEREM DNI BETONU, a Prezes Michał Grys zasiadał w Radzie Programowej Konferencji.

Stowarzyszenie bardzo aktywnie uczestniczyło w konferencji DNI BETONU. Członkowie Zarządu SPBT zasiadali w prezydium 3 sesji tematycznych, podczas sesji Beton w Infrastrukturze wygłoszony został referat, a przedstawicielka Biura SPBT brała udział w pracach Jury konkursu POWER CONCRETE. Podczas konferencji SPBT miało również swoje stoisko tematyczne w kuluarach.

Pierwszego dnia konferencji podczas sesji otwarcia poświęconej „Rynkowi materiałów budowlanych”- Prezes SPBT przedstawił branżę betonu towarowego, jej szanse i wyzwania z jakimi przyjdzie się mierzyć w roku 2022. W prezydium tej sesji otwarcia zasiadał Pan Tomasz Klimala – członek Zarządu SPBT.

Tego samego dnia w godzinach popołudniowych odbył się finał konkursu POWER CONCRETE, w którego Jury SPBT reprezentowała Dyrektor ds. komunikacji Pani Justyna Piotrowska-Łój. Finał POWER CONCRETE, do którego po eliminacjach dotarło pięć najlepszych zespołów technologicznych, polegał na wykonaniu betonu, charakteryzującego się minimalnym stosunkiem śladu węglowego wyrażonego w [kgCO2/m3 betonu] do średniej wytrzymałości na ściskanie [MPa]. Liderem konkursu POWER CONCRETE 2021 został zespół technologów jednej z firm członkowskich Stowarzyszenia. Gratulujemy firmie CEMEX!!!

W drugim dniu konferencji Dyrektor Pan Maciej Gruszczyński przedstawił referat w sesji „Beton a zrównoważone budownictwo”, w której prezydium tejże sesji  zasiadał Pan Robert Czołgosz będący również członkiem Zarządu SPBT. W tym samym dniu w godzinach popołudniowych Prezes Stowarzyszenia Pan Michał Grys reprezentował naszą organizacje w prezydium sesji „Beton w Infrastrukturze”.

Podczas uroczystej kolacji konferencji DNI BETONU Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce otrzymało medal XXX-lecia SPC w podziękowaniu za wieloletnią współpracę. Dowód uznania z rąk Profesora Jana Deji odebrał Prezes SPBT Michał Grys. 

Stowarzyszenie również przygotowało stoisko, na którym promowało firmy członkowskie, a także udzielało informacji odnośnie działalności organizacji, oraz wymagań jakie pojawiają się dla branży betonu towarowego. 

Intensywne trzy dni obrad pozwoliły nie tylko na wymianę doświadczeń, ale także dały możliwość dostrzeżenia nowych obszarów, w których Stowarzyszenie powinno się rozwijać. Gratulujemy Stowarzyszeniu Producentów Cementu świetnej organizacji tego wydarzenia i z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie kolejnej daty Konferencji DNI BETONU.