Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies na stronie SPBT

 

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.spbt.pl

Administratorem strony jest Biuro Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce,

Kontakt z administratorem możliwy pod pod adresem e-mail biuro@spbt.pl oraz pod numerem telefonu 12 427 28 44

 

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Biuro Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.spbt.pl
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz kontaktowy, formularz newslettera i formularz zamówieniowy.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator. 
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu komunikacji.
 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza newslettera przetwarzane są w celu wysyłki newslettera.
 5. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zamówieniowego przetwarzane są w celu realizacji zakupu i wysyłki zamówionych publikacji SPBT.
 6. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 7. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 8. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 9. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 10. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia: do dostępu do swoich danych, do zmiany swoich danych, do usunięcia danych.

  Pliki cookies
  1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
  2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing, odzyskiwanie porzuconych koszyków) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
  3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
  4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.Inne technologieAdministrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

  1. Google Tag Manager,
  2. kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.
   Logi serwera

   1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. 
   2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
   3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 
   4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
   5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.