Historia SPBT

Historia SPBT to dwadzieścia lat intensywnej pracy opartej na kilku obszarach wyznaczonych przez główne kierunki działalności organizacji.

Ogólne

Pierwsze Walne Zgromadzenie, wybrany I Zarząd

1999

Znak Jakości DOBRY BETON

2003

Ustanowienie Nagrody za Innowacyjność, zapoczątkowanie dystrybucji Newslettera

2010

Reforma struktury SPBT

2017

DOBRY TRANSPORT, certyfikacja BHP transportu betonu

2018

Wdrożenie polityki compliance

Normalizacja

Dołączenie do prac Komisji Problemowej nr 274 ds. Betonu przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym

2000

Polska wersja normy PN-EN 206-1:2003

2003

Krajowe uzupełnienie normy PN-EN 206-1:2003

2004

Polskie wersje norm dla domieszek chemicznych do betonu, m.in. EN 480-4:2005

2005

Polska wersja normy PN-EN 206:2014

2014

krajowe uzupełnienie PN-B-06265:2018-10 do normy PN-EN 206+A1:2016-12

2018

Szkolenia i wydawnictwa

Kwartalnik Polski Cement - Budownictwo-Technologie-Architektura, numer specjalny Beton Towarowy w Polsce

2002

Opracowanie krajowego uzupełnienia do normy PN-EN 206-1:2003

2004

Szkolenie dla technologów przemysłu betonu towarowego, dot. normy PN-EN 206-1:2003

2005

materiały szkoleniowe SPBT: Norma PN-EN 206-1 “Beton...” - bez tajemnic

2006

Książka Beton przyjazny środowisku

2008

Materiały szkoleniowe: konspekt Ocena zgodności wg PN-EN 206-1 - istotnym składnikiem kontroli nowoczesnej produkcji betonu

2012

Książka Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy PN-EN 206:2014-04 Beton - wymagania, właściwości, produkcji i zgodność

2014

Szkolenie dla technologów przemysłu betonu towarowego, dot. normy PN-EN 206:2014

2015

Szkolenie dla technologów przemysłu betonu towarowego, dot. normy PN-B-06265:2018-10

2019

Książka Podręcznik do znowelizowanej normy PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia PN-B-06265:2018-10 Zamów podręcznik

Współprace

Europejska Organizacja Producentów Betonu Towarowego, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

2001

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Polska Izba Inżynierów Budownictwa

2015

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

2017

Departament Wyrobów Budowlanych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

2018

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, inicjatywy do Ministerstwa Infrastruktury