Zostań członkiem SPBT

Jak zostać Członkiem SPBT

Przyjęcia w poczet Członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd po wypełnieniu i podpisaniu deklaracji członkowskiej oraz - w odniesieniu do Członków Wspierających - po uiszczeniu opłaty wpisowej. Wypełnij odpowiednią deklarację i odeślij ją na adres Biura SPBT.