Członkostwo w SPBT

Fundamentalnym wyznacznikiem działań Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce jest reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim Członków - Zwyczajnych i Wspierających.

Członkami Zwyczajnymi mogą zostać osoby fizyczne, nieprowadzące własnej działalności gospodarczej, pełnoletnie, popierające cele Stowarzyszenia i dające rękojmię czynnego udziału w realizacji tych celów.

Osoby prawne oraz przedsiębiorcy inni niż osoba prawna mogą zostać Członkami Wspierającymi SPBT. Deklarują oni pomoc w realizacji jego celów oraz wsparcie materialne.

Zalety bycia Członkiem SPBT

Członkowie Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce mogą korzystać z benefitów, jakie niesie ze sobą przynależność do organizacji.

Członkowie Wspierający mogą:

brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia

głosować na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia

wybierać członków władz Stowarzyszenia

brać udział w bieżących pracach Stowarzyszenia

w ramach Stowarzyszenia korzystać z doradztwa fachowego, pomocy prawnej i dostępu do informacji, w tym szczególnie dotyczącej
działalności Stowarzyszenia

Zostań Członkiem SPBT

Członkowie Zwyczajni mogą:

być wybierani do władz Stowarzyszenia

brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia

brać udział w bieżących pracach Stowarzyszenia

w ramach Stowarzyszenia korzystać z doradztwa fachowego, pomocy prawnej i dostępu do informacji, w tym szczególnie dotyczącej działalności Stowarzyszenia

Zostań Członkiem SPBT