Aktualności

Źródło: SPBT

XXVI WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPBT

W dniu 25 czerwca 2020 roku odbyło się WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPBT. 

czytaj więcej

Źródło: SPBT

SPBT przedstawia sytuacje branży Minister Rozwoju

W dniu 29 czerwca 2020 roku w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych odbyła się konferencja „Wpływ COVID – 19 na przemysł materiałów budowlanych”. Gościem honorowym spotkania była Wicepremier, Minister Rozwoju  Jadwiga Emilewicz.  Spotkanie to zgromadziło liczne grono przedstawicieli nauki i przemysłu materiałów budowlanych.

czytaj więcej

Źródło: SPBT

Wyodrębnienie Znaku „Dobry Transport”

16-letnia Kampania „Dobry Beton”, prowadzona przez SPBT nieprzerwanie od 2003 r.,  walnie przyczyniła się – wpierw do wyniesienia wytwórstwa betonu towarowego w Polsce na dobry, europejski poziom, potem – do jego ustabilizowania. 

czytaj więcej

Źródło: SPBT

Walne Zgromadzenie Członków SPBT

czerwiec 2020

Walne Zgromadzenie Członków SPBT odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 25 czerwca 2020 roku o godz.11.00

czytaj więcej

Źródło: SPBT

Wytyczne dla funkcjonowania zakładów przemysłowych w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Wideokonferencja z Panią Minister Olgą Semeniuk

maj 2020

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce w piśmie datowanym na dzień 29 kwietnia br. przekazało na ręce Pana prof. Jarosława Pinkasa – Głównego Inspektora Sanitarnego uwagi do projektu wytycznych dla funkcjonowania zakładów przemysłowych w trakcie epidemii COVID-19.

czytaj więcej

Źródło: SPBT

Ocena wytrzymałości betonu w konstrukcji – nowe podejście

W grudniu 2019 została zaktualizowana norma PN-EN 13791:2019-12 „Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych”. Wprowadzone ważne zmiany w zasadach oceny wytrzymałości betonu w konstrukcji dotyczą zarówno wyznaczania miejsca pomiarowego i punktów pomiarowych zlokalizowanych w jego obrębie oraz procedury szacowania wytrzymałości betonu w konstrukcji.  Ponieważ norma ta została przyjęta przez Polski […]

czytaj więcej

Źródło: SPBT

„Dobry Transport” – potwierdzony standard dla transportu i pompowania betonu także w dobie COVID-19

Pandemia COVID-19 i wprowadzone ograniczenia reżimu epidemiologicznego uniemożliwiły przeprowadzenie zaplanowanej na dzień 19 marca br. uroczystej Gali Finałowej I edycji kampanii SPBT i Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie (PBB)  „Dobry Transport”. 

czytaj więcej

SPBT przedstawia Ministerstwu Rozwoju konkretne propozycje branży betonowej do wzmocnienia tarczy antykryzysowej w związku z pandemią COVID-19

kwiecień 2020

Doceniając rolę budownictwa, które wytwarza ok. 10% polskiego PKB oraz zapewnia przeszło 2 mln miejsc pracy (a kilka razy więcej w sektorach współpracujących), Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce złożyło na ręce Ministra Rozwoju – Pani Jadwigi Emilewicz propozycje wzmocnienia opracowywanej w resorcie „tarczy antykryzysowej 2.0” w związku z pandemią COVID-19. W swoim stanowisku SPBT […]

czytaj więcej