Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

29 czerwca br. do biura SPBT wpłynął w ramach konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

W zgodnej ocenie specjalistów Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce -zapisy projektu rozporządzenia są zbieżne ze zgłaszanymi przez SPBT do resortu postulatami (pisma z dnia 19.03 i 5.05.2020 r.), dotyczącymi wyodrębnienia z dozoru przedmiotowych regulacji wyrobów niewymagających Krajowych Ocen Technicznych (w tym betonu towarowego i mieszanek związanych hydraulicznie) z pozostawieniem dotychczasowego terminu okresu przejściowego – tj. 31 grudnia 2020 r. 

Pełny tekst rozporządzenia można pobrać klikając tutaj.

Należy jednak pamiętać, że na dzień dzisiejszy jest to projekt rozporządzenia, który jest obecnie w konsultacjach publicznych a ostateczne zapisy podlegają jeszcze notyfikacji europejskiej, która jest procesem skomplikowanym i długotrwałym.

Z tej też przyczyny SPBT wystosowało do Ministerstwa Rozwoju pismo akceptujące i popierające zapisy projektu przedmiotowego rozporządzenia. Jednocześnie eksperci Stowarzyszenia na bieżąco monitorują proces legislacyjny o wyniku którego będziemy Państwa informować w kolejnych edycjach naszego newslettera.