Obrady Rady Wyrobów Budowlanych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – postulaty branży betonu towarowego

Obrady Rady Wyrobów Budowlanych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – postulaty branży betonu towarowego

W dniu dzisiejszym obradowała Rada Wyrobów Budowlanych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Priorytetowym tematem spotkania było omówienie zagadnienia niepewności pomiarowej w badaniach wyrobów budowlanych.

W swoim wystąpieniu dyrektor SPBT– Maciej Gruszczyński – przedstawił postulaty branży producentów betonu towarowego w tym zakresie, a mianowicie:

  • zaliczenie niepewności pomiarowej (obok ceny i warunku posiadania akredytacji) do kryteriów wyboru laboratorium wykonującego badania zlecone przez GUNB;
  • przyjmowanie podawanej przez laboratorium niepewności pomiarowej na korzyść producenta wyrobu.

W ramach dyskusji – członkowie RWB wypracowali stanowisko odnośnie zasad oceny wyników badań próbek wyrobów budowlanych – decydujący w przypadku niezgodności pozostaje wynik na próbce/kach kontrolnych.

Na wniosek przedstawicieli SPBT odrębne stanowisko dotyczące wyrobów w przypadku których nie ma możliwości zastosowania próbek kontrolnych (w tym betonu towarowego) odrębna procedura zostanie opracowana i przedstawiona do GUNB przez SPBT.

W drugiej części spotkania – Pan Łukasz Rymarz – z Ministerstwa Rozwoju i Technologii przedstawił informację na temat aktualnego stanu prac nad projektem nowego rozporządzenia CPR. Posiedzenie zakończyła dyskusja dotycząca stosowania wyrobów budowlanych oraz dokumentów towarzyszących na budowach.