Daniel Grzegorski

Wiceprezes Zarządu

Daniel Grzegorski

Prezes SPBT

Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo – Hutniczej w specjalności Technologia Materiałów Budowlanych.

W latach 2002-2007 piastował kierownicze stanowiska w branży kruszyw dla budownictwa będąc odpowiedzialnym za Dział Jakości. Od 2007 roku związany z Przedsiębiorstwem Produkcji Mas Betonowych Bosta-Beton Sp. z o.o. Początkowo na stanowisku Szefa Regionu Kielce. Od 2015r. pełnił funkcję Dyrektora Regionu Południe Bosta-Beton Sp. z o.o., a od marca 2019 r. pracuje jako zastępcy Dyrektora sprzedaży i marketingu w firmie Bosta-Beton Sp. z o.o.