STATUT Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce