Standard BHP 14.8 – minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Standard BHP 14.8 – minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało…
w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument