Dobry Transport

II edycja kampanii SPBT „Dobry Transport”

dobry transport

17 września br. Zarząd Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce podjął decyzję o uruchomieniu I edycji kampanii „Dobry Transport”. Skierowana jest ona do wszystkich producentów betonu i firm świadczących usługi w zakresie transportu i podawania mieszanek betonowych, którzy realizują te czynności z poszanowaniem dla zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

betonowozy

Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że wzmiankowana certyfikacja BHP środków transportu betonu jest wspólną inicjatywą SPBT i Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – organizacji zrzeszającej przedstawicieli 90% polskiego rynku generalnego wykonawstwa (Budimex, ERBUD, Hochtief, Warbud, Unibep, Porr, Mostostal Warszawa, Mota-Engil, Karmar, Strabag, Skanska, Polimex Mostostal).

SPBT_beton_realizacja

Wartym podkreślenia jest, że posiadacz certyfikatu SPBT „Dobry Transport” uzyskuje wymierne korzyści ułatwiające funkcjonowanie na konkurencyjnym rynku – a mianowicie:

  • uzyskuje prawo wjazdu na budowy realizowane przez firmy skupione w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i ich podwykonawców bez konieczności każdorazowego prowadzenia prekwalifikacji i kontroli wstępnych z zakresu BHP,
  • firmy świadczące usługi w zakresie transportu i podawania betonu uprawnione są nadto do wolnego wjazdu na wytwórnie betonu towarowego przynależne do SPBT w okresie ważności certyfikatu bez dodatkowych kontroli z zakresu BHP,
  • jest potwierdzeniem świadczenia usług transportu i podawania betonu wg najwyższych standardów BHP,
  • dbają o komfort i właściwy standard pracy.

Jak widać proponowana certyfikacja przynosi wymierne korzyści w zakresie prowadzonej działalności. Nadto uzyskanie certyfikatu nie jest trudne – wystarczy spełnić obligatoryjne wymagania.