Przyszłość w betonie czy beton w przyszłości?

Stowarzyszenie Producentów Betonu w Polsce zaprasza na debatę

Przyszłość w betonie czy beton w przyszłości?

28 września 2022 r. godz. 15.30

Centrum Olimpijskie PKOI,
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, Warszawa
[możliwe jest także uczestnictwo on-line]

„Maksymalizacja znaczenia i zasięgu zrównoważonego budownictwa jest jednym z kluczowych celów, jakie realizuje tym dziesięcioleciu branża budowlana. Transformacja trwa. Redukcja emisji CO2, optymalizacja wykorzystania zasobów i wpływu na obieg wody w aglomeracjach – to niezwykle istotne tematy globalne. Korzyści środowiskowe ze zrównoważonego budownictwa są niekwestionowane. Coraz więcej mówi się jednak także o jego znaczeniu ekonomicznym – w skali mikro i marko. Odpowiedzialne budownictwo przynosi wymierne zyski…”

Stowarzyszenie Producentów
Betonu Towarowego w Polsce

Czy zielone budownictwo jest naprawdę możliwe?

Co musi się wydarzyć, aby cały proces budowlany był optymalny pod kątem redukcji wpływu na środowisko?

Jaką rolę, z punktu widzenia inwestora, odgrywa cykl życia budynków?

Zrównoważone budownictwo z poszanowaniem środowiska naturalnego to jedno z najistotniejszych wyzwań. O tym, jakie rozwiązania wdrażać i gdzie dziś są ograniczenia, będą dyskutowali wszyscy uczestnicy procesu budowlanego:

urbaniści tworzący wytyczne zabudowy miast, inwestorzy, deweloperzy, dostawcy materiałów, w tym materiałów ekologicznych, a także odbiorcy oraz przedstawiciele organów nadzoru rynku i legislatorzy.

Agenda:

15.00 - 15.30

Rejestracja Gości

17.00

Bankiet

Prelegenci:

Bartłomiej Baran

Zastępca Dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Bartłomiej Baran

Zastępca Dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Doświadczenie zdobywał w Parlamencie Europejskim, w Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz w licznych organizacjach pozarządowych. W latach 2018-2021 pracował w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, współtworząc urząd, następnie w Wydziale Prawno-Legislacyjnym, a od 2019 r. jako koordynator Gabinetu Rzecznika. W latach 2021-2022 zatrudniony na stanowisku eksperta w Biurze Ministra, a następnie zastępcy dyrektora Departamentu Lokalizacji Inwestycji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. W kadencji 2021-2022 był prezesem zarządu głównego Stowarzyszenia KoLiber. Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowych studiów menedżerskich w SGH. Ukończył także zarządzanie finansami przedsiębiorstw w Akademii Leona Koźmińskiego.

dr inż. Dorota Bartosz

Dyrektor Techniczna ds. Zrównoważonego Budownictwa Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego

dr inż. Dorota Bartosz

Dyrektor Techniczna ds. Zrównoważonego Budownictwa Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego

Doktor inżynier z ponad 20-letnim doświadczeniem dydaktycznym i naukowo-badawczym zdobytym na Politechnice Śląskiej w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Związana z tematyką efektywności energetycznej budynków, członkini Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Odpowiedzialna za merytoryczne aspekty realizowanych przez PLGBC projektów krajowych i międzynarodowych. Ambasadorka transformacji energetycznej sektora budownictwa. Autorka i koordynatorka pierwszego polskiego certyfikatu dla budownictwa mieszkaniowego ZIELONY DOM.

dr hab. inż. arch. Maciej Borsa

V-ce Prezes Towarzystwo Urbanistów Polskich

dr hab. inż. arch. Maciej Borsa

V-ce Prezes Towarzystwo Urbanistów Polskich

Urbanista, koordynator i współautor projektów polskich i międzynarodowych dotyczących polityki przestrzennej, polityki rozwoju i rewitalizacji miast. Projektant i facylitator debat publicznych, autor artykułów, opracowań oraz materiałów dydaktycznych poświęconych kształtowaniu przestrzeni miejskiej. Koordynator i współautor strategii rozwoju przestrzennego: makroregionalnych i lokalnych. Kierownik projektów badawczo-wdrożeniowych, w tym międzynarodowych. Propagator zintegrowanego zarządzania rozwojem. Przez wiele lat pracował w strukturach Rządu Polskiego na stanowiskach kierowniczych lub doradczych, w strukturach samorządowych, na wyższych uczelniach ekonomicznych i technicznych oraz instytutach naukowo-badawczych. Doktor habilitowany nauk technicznych, pierwszy wiceprezes i przewodniczący Komisji Rzeczoznawców Towarzystwa Urbanistów Polskich. Profesor, kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.

Michał Grys

Prezes Zarządu SPBT Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce

Michał Grys

Prezes Zarządu SPBT Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce

Prezes Zarządu SPBT, Członek zarządu CEMEX Polska. Od 2018 roku Dyrektor Pionu Materiałów (Betonu i Kruszyw) w CEMEX. Do zespołu CEMEX Polska dołączył 13 lat temu, od 2011 roku pełniąc funkcje kierownicze w firmie, głównie w obszarze betonu towarowego. Od 2006 r. związany z branżą produkcji materiałów budowlanych. W latach 2018-2020 Członek Zarządu European Ready Mixed Concrete Organization (ERMCO) oraz delegat na Walne Zgromadzenie przedstawicieli krajowych ERMCO. Absolwent Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Xavier Guesnu

Członek Zarządu SPC Stowarzyszenie Producentów Cementu

Xavier Guesnu

Członek Zarządu SPC Stowarzyszenie Producentów Cementu

Prezes Zarządu Lafarge w Polsce. Zasiada w Zarządzie Stowarzyszenia Producentów Cementu. Do 10 lat związany z grupą Holcim, od 2018 roku Prezes Zarządu Lafarge w Polsce. W latach 2010 - 2013 odpowiadał za strategię i rozwój firmy, pełniąc na rynkach globalnych funkcję Wiceprezesa ds. Strategii, Rozwoju, Przejęć i Fuzji. W latach 2013 - 2018 był Dyrektorem Generalnym linii kruszyw we wschodniej Kanadzie, gdzie zarządzał linią kruszyw oraz linią kruszyw i betonu w południowym Ontario. Wcześniej pracował jako konsultant biznesowy dla międzynarodowych firm konsultingowych, takich jak Bain & Company. Jest absolwentem Mines ParisTech we Francji.

Dawid Sporysz

Dyrektor Zarządzający Noho Investment Sp. z. o. o

Dawid Sporysz

Dyrektor Zarządzający Noho Investment Sp. z. o. o

Iwona Tokarska

Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Iwona Tokarska

Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Łukasz Żyła

V-ce Prezes Zarządu, moderator Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce

Łukasz Żyła

V-ce Prezes Zarządu, moderator Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce

Przedsiębiorca z 15-letnim doświadczeniem w branży betonowej. V-ce Prezes Zarządu SPBT. Od roku 2020 Członek Zarządu European Ready Mixed Concrete Organization (ERMCO) oraz delegat na Walne Zgromadzenie przedstawicieli krajowych ERMCO. Od roku 2007 odpowiedzialny za uruchomienie w Polsce oddziału koreańskiej firmy z branży maszyn do pompowania betonu – JUNJIN Heavy Industry – w której nieprzerwanie pełni funkcję Prezesa do dzisiaj. Od roku 2012 piastuje stanowisko Prokurenta w firmie REN-BET, a od roku 2014 funkcję Prezesa w KROE gdzie zajmuje się zagadnieniami związanymi z prefabrykacją lekką, betonami elewacyjnymi oraz poszukiwaniem nowych zastosowań dla materiałów betonowych. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Patronat honorowy:

Partnerzy wspierający:

Patronat medialny: