Wszystko o kampanii Dobry Transport

Patronat honorowy

Partnerzy wspierający

Patroni medialni

Wpisz numer rejestracyjny i sprawdź, czy pojazd posiada certyfikat Dobry Transport

Czym jest Dobry Transport?

Ruszyła pierwsza edycja kampanii Dobry Transport. To wspólna inicjatywa SPBT i Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Przedsięwzięcie zostało zainicjowane i uruchomione 17 września 2019 r. przez Zarząd Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce.

dobry transport

 

Kto może wziąć udział w kampanii Dobry Transport?

W kampanii Dobry Transport mogą wziąć udział firmy produkujące beton oraz związane z branżą transportu i podawania mieszanek betonowym. Nadrzędnym warunkiem uczestnictwa w akcji jest respektowanie wytycznych BHP – zasad  bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jakie korzyści wnosi posiadanie certyfikatu Dobry Transport?

  • prawo wjazdu na budowy realizowane przez firmy skupione w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i ich podwykonawców bez konieczności każdorazowego prowadzenia prekwalifikacji i kontroli wstępnych z zakresu BHP
  • uprawnienia do wolnego wjazdu na wytwórnie betonu towarowego przynależne do SPBT w okresie ważności certyfikatu bez dodatkowych kontroli z zakresu BHP
  • wiarygodne i szanowane potwierdzenie świadczenia usług transportu i podawania betonu wg najwyższych standardów BHP

 

Procedura przyznawania Znaku Dobry Transport:

1

Składasz wniosek o przyznanie Znaku na adres Biura SPBT

2

Zarząd rozpatruje wniosek na posiedzeniu.

3

SPBT informuje o akceptacji wniosku. Wystawiony zostaje rachunek na koszty procedury kwalifikacyjnej.

4

Audytorzy kontrolują wybrane środki transportu wskazane we wniosku.

5

Grupa Projektowa analizuje dokumenty będące rezultatem audytu środków transportu.

6

Zarząd rozstrzyga o przyznaniu wyróżnienia Dobry Transport.

Szczegółowy opis procedury przyznawania Znaku DOBRY TRANSPORT znajduje się w Regulaminie przyznawania Znaku.

Pobierz regulamin

Partnerzy