Webinarium szkoleniowe SPBT luty 2022

Webinarium szkoleniowe SPBT luty 2022

Webinarium szkoleniowe Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce „Beton towarowy – wyrób budowlany – bądź przygotowany na kontrolę organów nadzoru budowlanego” 22 lutego 2022 r.


Z dniem 1 stycznia 2021 r. beton towarowy został urzędowo uznany za wyrób budowlany wraz z konsekwencjami wynikającymi dla wszystkich uczestników procesu budowlanego – producentów, wykonawców, projektantów, inwestorów a także organów nadzoru budowlanego. Co istotne producenci betonu towarowego, jak również wykonawcy muszą przygotować się na kontrole prowadzone przez inspektorów z Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, którzy uprawnieni są do prowadzenia działań sprawdzających w tym pobierania próbek betonu zarówno na wytwórniach, jak i placach budowy.

Aby umożliwić właściwe przygotowanie się producentów do tego typu działań kontrolnych, prowadzonych przez organy nadzoru budowlanego Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce zaprosiło Pana Romana Sobczaka – wieloletniego pracownika Ministerstwa Budownictwa oraz byłego dyrektora Departamentu Wyrobów Budowlanych w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego, który był jednym z autorów aktualnych przepisów odnośnie wyrobów budowlanych w tym betonu towarowego, do poprowadzenia szkolenia.

Szkolenie ma być odpowiedzią na często zadawane SPBT pytania:

  • jak przygotować się na kontrolę nadzoru budowlanego ?
  • jak wygląda procedura kontrolna?
  • jakie są prawa i obowiązki stron w trakcie kontroli?

Z tego powodu szkolenie będzie ukierunkowane na aspekty praktyczne i dedykowane przede wszystkim dla producentów betonu.

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną szkolenie będzie miało charakter jednodniowy i prowadzone będzie z wykorzystaniem komunikatora elektronicznego.

PROGRAM SZKOLENIA

10:00przywitanie Uczestników – otwarcie szkolenia
10:10Ogólna charakterystyka betonu towarowego w kontekście przepisów ustawy o wyrobach budowlanych
– podstawy prawne;
– sposób deklarowania właściwości użytkowych betonu towarowego oraz zasady oznakowania betonu towarowego znakiem budowlanym
– obowiązki producenta.
10:50Przerwa
11:00Procedura kontroli betonu towarowego u producenta oraz pobieranie próbek betonu towarowego do badań
– podstawy prawne;
– organy właściwe do prowadzenia działań;
– kontrola betonu u producenta (działania przed kontrolne, kontrola, działania pokontrolne);
– pobieranie próbek betonu u producenta i na budowie.
12:30Przerwa
12:45Działania następcze i postępowania administracyjne w sprawie wyrobu niespełniającego wymagań
– działania następcze;
– postępowania administracyjne prowadzone wobec podmiotów naruszających przepisy ustawy;
– postępowanie w sprawie kosztów badań wyrobu niespełniającego wymagań;
– sankcje karne w postaci kar pieniężnych nakładanych w drodze decyzji administracyjnej;
– inne możliwe sankcje.
13:30Pytania i odpowiedzi
14:00Zakończenie szkolenia

W trakcie szkolenia przewidziana jest możliwość zadawania pytań oraz dyskusji. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały z praktycznymi przykładami w formie elektronicznej, a także zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia.

Odpłatność za szkolenie:

  • Członkowie SPBT – 150 PLN netto – 1 osoba z firmy (każda kolejna osoba 100 PLN/os. netto),
  • Niestowarzyszeni w SPBT – 250 PLN netto/os.

Warunkiem otrzymania linku aktywującego do szkolenia jest potwierdzenie uiszczenia opłaty. Ilość miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy

Rejestracja na szkolenie została zakończona.