Zakładowa Kontrola Produkcji – co powinieneś wiedzieć.

Zakładowa Kontrola Produkcji – co powinieneś wiedzieć.

Stała, wewnętrzna kontrola produkcji, prowadzona przez producenta w sposób systematyczny i udokumentowany. Czy jest obowiązkowa? TAK.

Wymóg taki nakłada na producenta norma przedmiotowa PN-EN 206 cytując: „Każdy beton powinien podlegać kontroli produkcji, za którą odpowiedzialny jest producent.”.