Podsumowanie III kw. 2020 w budownictwie

Legenda:

Wzrost Bez zmian Spadek Kryzys

Stan gospodarki

  • Prognoza wzrostu PKB 2020 (konsensus prognoz)
  • -3,1 %
  • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2020
  • -1,2 % r/r
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto we wreśniu 2020
  • 5,6 % r/r
  • Produkcja budowlano-montażowa (dane za I-VIII 2020)
  • -1,7 % r/r

Według ankiety przeprowadzonej w okresie wrzesień – październik, przez NBP spadek PKB wyniesie -3,1%. Bank Światowy i MFW na jesieni również opublikowały swoje prognozy dla Polski, zrewidowany spadek PKB wynosi odpowiednio do -3,9% i -3,6%.

Produkcja budowlano-montażowa zanotowała widoczne spadki w reakcji na sytuację gospodarczą wywołaną pandemią. W sierpniu produkcja budowlano-montażowa spadła o 12,1% r/r, głównie przez niższą aktywność firm inżynieryjnych i kubaturowych.

Poprawia się stopa bezrobocia rejestrowanego (6,1%) oraz dynamika wynagrodzeń. W firmach budowlanych dynamika zatrudnienia uległa poprawie z -0,4% do -0,2%.

Ankieta koniunktury gospodarczej w budownictwie

Po poprawie o 3 p.p. w sierpniu, we wrześniu poziom odsezonowanego wskaźnika koniunktury w budownictwie wzrósł o ponad 2 p.p. i wyniósł -14,5 pkt. 

Do największych barier rynkowych zaliczamy niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej (63,2% ankietowanych) oraz wysokie koszty zatrudnienia (62,1%). Odczuwalny jest również niedobór wykwalifikowanych pracowników (35,3%) oraz obciążenia fiskalne (47,7%).

Wskaźnik PMI

We wrześniu indeks PMI sektora przemysłowego wyniósł 50,8 wobec 50,6 w sierpniu (+0,2). Wskaźnik dla strefy euro wzrósł do poziomy 53,7 względem 51,7 w sierpniu. Kolejne miesiące z powodu niepewnej sytuacji gospodarczej oraz kolejnych zaostrzeń spowodowanych pandemią mogą niekorzystnie wpłynąć na wskaźnik aktywności przemysłowej.

Budownictwo mieszkaniowe

Trzeci kwartał roku przyniósł stabilizację w obszarze inwestycji rozpoczętych oraz niewielki spadek ilości pozwoleń budowlanych.  W rezultacie dynamika z ostatnich 12 miesięcy w przypadku pozwoleń budowlanych pozostaje dodatnia na poziomie 0,2%, natomiast wolumen inwestycji rozpoczętych osiąga wartość o 1,2% niższą. 

Rynek kredytów hipotecznych piąty miesiąc z rzędu notuje spadki rzędu 20% r/r. Zaobserwowano natomiast stopniową poprawę indeksu popytu na kredytu mieszkaniowe. Banki weryfikują wprowadzone obostrzenia dotyczące udzielania kredytów. 

Budownictwo niemieszkaniowe

Wstępne szacunki informujące o wartości transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce w trzecim kwartale 2020 roku wyniosły 1,05 mld euro. Według danych firmy doradczej Savills, około 70 proc. całkowitego wolumenu stanowiły obiekty z sektora magazynowego. Liczby te doskonale obrazują aktualny sentyment inwestorów zwrócony w kierunku nieruchomości logistycznych, zwłaszcza dedykowanych sektorowi e-commerce. Trzy kwartały obecnego roku przyniosły rekordową wartość środków zainwestowanych w obiekty magazynowe (1.9 mld euro), bijąc tym samym wynik 1.8 mld euro z roku 2018.

Drugim pod względem wolumenu transakcji segmentem wśród nieruchomości komercyjnych okazał się sektor biurowy, jednak wartość inwestycyjna wyniosła tu jedynie 90 mln euro, a aktywność inwestorów wciąż pozostaje na bardzo niskim poziomie.

W porównaniu do analogicznego okresu z roku 2019 w całym sektorze odnotowany został spadek rzędu 43%, a spowolnienie inwestycyjne miało swoje źródła głównie w niepewnej sytuacji gospodarczej związanej z COVID-19.

Budownictwo infrastrukturalne

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje do końca bieżącego roku ogłosić postępowania przetargowe o łącznej długości 313,3 km oraz podpisać 8 kontraktów na realizację dróg o kumulatywnej długości 107,2 km i wartości blisko 4 mld zł.

W Biuletynie Zamówień Publicznych, odnotowano korektę o 23% r/r w przypadku nowych przetargów oraz zniżkę o 20% w zakresie udzielonych zamówień.

Wykonawców kolejowych niepokoi niewielki postęp w realizacji Krajowego Programu Kolejowego oraz niewielka ilość nowych przetargów. W fazie przetargu na koniec sierpnia znajdowały się inwestycje o wartości poniżej 5 mld zł, rok oraz dwa lata wcześniej były to kwoty 8-9 mld złotych oraz nawet 15 mld złotych u schyłku wakacji 3 lata temu.

Podsumowanie i znaczenie sytuacji rynkowej dla produkcji betonu

Spowolnienie gospodarcze dotknęło sektor budowlany z pewnym opóźnieniem. W trzecim kwartale bieżącego roku odnotowano między innymi znaczące spadki produkcji budowlano-montażowej (-11% w lipcu oraz 12,1% w sierpniu). Dynamika rynku budowlanego po pierwszych ośmiu miesiącach obniżyła się do -1,7%, prognozy wskazują na zakończenie roku w korekcie o około -6% rok do roku. Niepewność związania z pandemią COVID 19, przekłada się między innymi na czasowe wstrzymanie inwestycji szczególnie wśród obiektów handlowo-usługowych czy biurowych.

Po zauważalnym zmniejszeniu aktywności deweloperów mieszkaniowych w drugim kwartale roku, trzeci kwartał przyniósł lekkie ożywienie. Spółki zaczęły uruchamiać nowe projekty oraz powiększać stan posiadanych gruntów.

Pozytywnym impulsem stymulującym rynek może być Krajowy plan odbudowy (KPO). Zgodnie z zapowiedziami zawierać ma między innymi gotowe do realizacji projekty. Jeszcze w październiku bieżącego roku mają zostać podane szczegóły oraz udział sektora budowlanego w blisko 60 mld złotych przeznaczonych na program.

Wielkość rynku Betonu Towarowego w 2020 r. prognozowana jest aktualnie na poziomie 23,7-24,2 mln m3 w porównaniu do 26,2 mln m3 w 2019 r. (spadek o 8-9% w odniesieniu do roku poprzedniego). W chwili obecnej szacunki rynku Betonu Towarowego na 2021 r.  przewidują korektę do poziomu ok. 23,4 mln m3.