Podsumowanie II kw. 2019 roku w budownictwie

Legenda:

Wzrost Bez zmian Spadek Kryzys

Stan gospodarki

Prognozy PKB pozostają optymistyczne – zgodnie z konsensusem rynkowym wzrost PKB w drugim kwartale 2019 roku powinien wynieść 4,6%, a w całym roku ma osiągnąć 4,5%, co świadczy o stabilnym rozwoju polskiej gospodarki.

stan gopodarki II kw. 2019

Wyhamował nieco wzrost produkcji budowlano-montażowej. Po kwietniowym wzroście przekraczającym 17% r/r, w maju wyniósł on 9,6% r/r, podczas gdy prognozy zwiastowały wzrost wynoszący nawet 16% r/r. Na wynik poniżej oczekiwań wpłynęła wysoka baza z roku poprzedniego oraz niższa dynamika wzrostu wśród firm inżynieryjnych i kubaturowych. W najbliższych miesiącach wzrost produkcji budowlano-montażowej może ulec dalszemu spowolnieniu ze względu na dużą liczbę przerwanych robót budowlanych wynikających z problemów firm realizujących kontrakty infrastrukturalne. Problem ten może utrzymywać się na przestrzeni kolejnych miesięcy.

Produkcja budowlano – montażowa w lutym wzrosła powyżej oczekiwań rynku (ok. 6%). Szacunki na marzec 2019 to ok. 10%.

Ankieta koniunktury gospodarczej w budownictwie

Odsezonowany wskaźnik koniunktury wyniósł w czerwcu 4,4 co oznacza nieco niższy poziom optymizmu w budownictwie. Dane z pierwszych pięciu miesięcy roku wskazują na 14% spadek liczby upadłości (r/r), jednak nadal odczuwane są m.in. trudności na rynku pracy czy wysokie koszty materiałów i zatrudnienia.

Warto jednak zauważyć, że w czerwcu po raz pierwszy od roku, odsetek firm wskazujących na niedobór pracowników jako istotną barierę rynkową zmalał. Wynik ten może sugerować początek stabilizacji na rynku pracy.

 

Wskaźnik PMI

W czerwcu wskaźnik PMI dla Polski spadł do poziomu 48,4 punktów i przyjął najniższą wartość od 4 miesięcy. Produkcja i nowe zamówienia ponownie zmalały, ponadto w tempie szybszym niż w maju. Pozytywne informacje płyną natomiast z rynku pracy, gdzie poziom zatrudnienia wzrósł pierwszy raz od pięciu miesięcy.

Wskaźnik PMI obrazuje kondycję sektora przemysłowego. Jest wyznaczany na podstawie pięciu subindeksów – nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych. Każda wartość głównego wskaźnika powyżej 50 punktów oznacza ogólną poprawę warunków w sektorze, poniżej – pogorszenie.

PMI dla światowego przetwórstwa obniżył się w czerwcu do 49,4 pkt, wobec 49,8 pkt w maju. Wskaźnik globalny charakteryzuje się wysoką korelacją z produkcją przemysłową (w latach 2015-2019 wyniosła 0.9). Spadek globalnego PMI sygnalizuje, że stagnacja w przemyśle przedłuża się. Nadzieja tkwi w złagodzeniu polityki pieniężnej przez największe banki centralne.

Budownictwo mieszkaniowe

Po 9% wzroście w kwietniu, dane za maj pozytywnie zaskoczyły, przynosząc blisko 23% wzrost liczby mieszkań i domów, na budowę których wydano pozwolenia. Rekordowa liczba 27 tysięcy pozwoleń w maju poprawiła poprzedni najwyższy wynik osiągnięty w marcu 2018 roku, gdy wydano ponad 25 tysięcy dokumentów zezwalających na budowę. W wyniku tak znaczącej zwyżki, dynamika r/r dla sumy 12-miesięcznej wyniosła blisko 1%.

W maju aż o 28% wzrosła liczba mieszkań oddanych do użytkowania, których w minionych 12 miesiącach zbudowano blisko 194 tysiące. Ponadto rośnie także liczba mieszkań i domów w budowie, których po raz pierwszy w historii jest 810 tys. Nastroje wśród deweloperów są równie pozytywne, oceniają oni rynek mieszkaniowy na zrównoważony ze stabilnym rozwojem.