Podsumowanie I kwartału 2021

Legenda:

Wzrost Bez zmian Spadek Kryzys

Stan gospodarki

    • Prognoza wzrostu PKB 2021 (konsensus prognoz)
    • 3,9 %
    • Produkcja budowlano-montażowa (dane za I-III 2021)
    • -2,8 % r/r

Konsensus prognoz dotyczący wzrostu PKB Polski w 2021 r. kształtuje się na poziomie +3,9%. W I kw. 2021 r. spodziewany jest spadek PKB w ujęciu r/r o ok. 1%, natomiast już w kolejnych kwartałach (szczególnie w drugim) prognozowane są wyraźne wzrosty, co powinno przełożyć się na zauważalne ożywienie w inwestycjach.

Produkcja budowlano-montażowa w styczniu 2021 r. zanotowała wyraźne spadki w porównaniu do stycznia 2020 r oraz miesiąca poprzedniego. Kolejne miesiące 2021 r. przyniosły już wzrost produkcji budowalno-montażowej, odpowiednio w lutym o 5,5% vs. styczeń 2021 r. oraz w marcu o 34,2% vs. luty 2021.

Pomimo, że prognozy zakładają korektę rynku o ok. -2% w całym 2021 r. to sektor budowlany jest i będzie istotnym stabilizatorem dla gospodarki, głównie dzięki perspektywie finasowania nowych projektów i inwestycji ze środków publicznych. Polska będzie jednym z największych beneficjentów środków unijnych płynących z Funduszu Polityki Spójności, Funduszu Odbudowy i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Szczegółowe informacje zostaną zaprezentowane na Spotkaniu Prasowym w dn. 9 czerwca 2021 roku o godzinie 10.30. Zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.