Podsumowanie I kw. 2020 w budownictwie

Legenda:

Wzrost Bez zmian Spadek Kryzys

Stan gospodarki

  • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w II 2020
  • 1,1 % r/r
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w I-II 2020
  • 7,3 % r/r
  • Produkcja budowlano-montażowa (dane za I-II 2020)
  • 8,3 % r/r

Wzrost produkcji budowlano-montażowej w dwóch pierwszych miesiącach 2020 roku wyniósł 8,3% (r/r).

W styczniu i lutym bezrobocie w Polsce ukształtowało się na poziomie 5,5 %. Względem roku 2019 wskaźnik ten odnotował spadek o 0,6 pkt proc. Kolejne miesiące przyniosą z pewnością wzrost stopy bezrobocia w wyniku sytuacji społeczno-gospodarczej spowodowanej epidemią.

Ograniczenia wprowadzone jako mechanizm walki z rozprzestrzeniającym się koronawirusem oraz gospodarcze skutki takich decyzji mocno wpływają na prognozy dotyczące głównych wskaźników makroekonomicznych. Jednak w obecnej sytuacji należy uznać, że sektor budowlany oraz produkcji materiałów budowlanych znajduje się w miarę stabilnej sytuacji w porównaniu z innymi branżami gospodarki. Należy zwrócić również uwagę na pozytywne deklaracje GDDKiA oraz PKP PLK o woli kontynuacji wszystkich realizowanych inwestycji. Wiele podobnych sygnałów dochodzi na chwilę obecną również  bezpośrednio od przedsiębiorstw segmentu budowlanego – zadania inwestycyjne obecnie już realizowane na razie w większości przebiegają zgodnie z planem.

Ankieta koniunktury gospodarczej w budownictwie

Odsezonowany wskaźnik koniunktury w budownictwie wyniósł -2,3 pkt, a marcowy spadek domknął dwanaście miesięcy nieprzerwanych spadków poziomu optymizmu. Warto zaznaczyć, iż dane nie uwzględniają konsekwencji gospodarczych spowodowanych pandemią. Z tego powodu w kwietniu spodziewany jest kolejny spadek nastrojów.

Podobnie należy traktować dane dotyczące barier rynkowych, gdzie wskaźnik dotyczący niepewności sytuacji gospodarczej spadł o 2,1 pkt. do poziomu 39,0. Rzetelny obraz ankiet dostępny będzie dopiero w kwietniowym zestawieniu danych.

Wskaźnik PMI

Wybuch epidemii koronawirusa przyczynił się do największego spowolnienia w polskim przemyśle od czasu światowego kryzysu finansowego. W marcu indeks PMI dla sektora przemysłowego wyniósł 42,4 pkt wobec 48,2 pkt odnotowanych w lutym. Spadek ten okazał się rekordowym w ujęciu m/m, jednocześnie podtrzymał trwającą już 17 miesięcy tendencję spadkową. Wskaźniki produkcji, nowych zamówień i eksportu osiągnęły wartość znacząco niższe względem poprzedniego miesiąca, obniżając tym samym odczyt indeksu głównego.

Budownictwo mieszkaniowe

Dane dotyczące rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych osiągnęły w I kwartale 2020 r. swoje historyczne maksima. Dodatkowo dzięki korzystnym warunkom pogodowym odnotowano 18% wzrost liczby mieszkań rozpoczętych w pierwszych miesiącach bieżącego roku, a ich łączna ilość wyniosła w lutym 241 tys.  Liczba mieszkań oddanych do użytkowania również osiągnęła rekordowy wynik i wynosi 209 tys. za ostatnie 12 miesięcy.

Budownictwo niemieszkaniowe

Rok 2019 przyniósł korektę w metrażu pozwoleń sektora niemieszkaniowego aż o 19% r/r.

W czwartym kwartale ubiegłego roku łączny metraż pozostający w budowie wynosił poniżej 4 mln metrów kwadratowych. Obiekty handlowe oraz magazynowe odnotowały wzrost poziomu pustostanów. Z końcem roku wyniosły one kolejno 3,9% oraz 7,0%.

Wybuch epidemii koronawirusa nie wpłynął negatywnie na rynek magazynowy. W Polsce zaobserwowano nasilenie handlu e-commerce, a wielu najemców zanotowało wzrost obrotów o nawet 100%. Aktualnie na etapie budowy jest w naszym kraju około 1,9 mln m2 powierzchni magazynowych. Zważywszy na fakt, że proces budowlany magazynów trwa około 6-7 miesięcy, całość tych inwestycji powinna zostać oddana do użytku jeszcze w tym roku. Uwzględniając główne problemy z jakimi zmaga się większość krajów podczas epidemii, założyć można, że w kolejnych miesiącach popyt na rozbudowę sektora magazynowego wzrośnie, zwłaszcza w kontekście realizacji potrzeb i wymagań branży e-commerce, spożywczej i farmaceutycznej.

Budownictwo infrastrukturalne

W lutym podpisano kontrakty na realizację 26 km nowych tras oraz ogłoszone przetargi na zaledwie 8 km. Przyczyniło się to do spadku długości tras szybkiego ruchu w fazie budowy o 30% r/r, która wyniosła 891 km.

Zaawansowanie realizacji KPK (Krajowego Programu Kolejowego) odnotowuje natomiast poprawę. Wartość inwestycji na etapie projektowania lub planowania wynosi ponad 7 mld zł, natomiast etap przetargu dotyczy kwoty blisko 9 mld zł. W realizacji natomiast znajdują się projekty warte 46,5 mld zł. Zgodnie z obecnymi deklaracjami PKP PLK oraz GDDKiA ich inwestycje mogą stabilizować gospodarkę w najbliższych miesiącach.

Podsumowanie i znaczenie sytuacji rynkowej dla produkcji betonu

Z punktu widzenia gospodarczego, pierwszy kwartał nowego roku wskazywał na stabilne fundamenty branży betonowej. Wysoki popyt w sektorze mieszkaniowym, wspierany przez wzrastającą akcję kredytową, konieczność realizacji zerwanych wcześniej kontraktów infrastrukturalnych oraz stabilizacja sektora niemieszkaniowego świadczyły zarówno o wyzwaniach jak i możliwościach dla branży. Pomimo wcześniejszych obaw dotyczących spadków gospodarczych związanych głównie z gospodarką Niemiec czy niepewności związanej z Brexitem, sygnały docierające z krajów Europy Zachodniej na początku bieżącego roku były dużo łagodniejsze niż prognozy, a wskaźniki PMI sugerowały potencjał stabilizacji.

Prognozy SPBT dotyczące sprzedaży betonu towarowego w 2020 roku zakładały niewielki wzrost (+0,5 mln m3) w porównaniu do roku 2019. W kolejnych latach zakładano niewielką korektę w dół i późniejsze utrzymanie produkcji na poziomie ok. 26,2 mln m3.

W kontekście obowiązującego od 20 marca stanu epidemii w Polsce oraz biorąc pod uwagę przyszłe skutki społeczno-gospodarcze pandemii, ciężko jest prognozować w obecnej chwili jak będą wyglądać kolejne miesiące. Warto jednak zauważyć, że do końca marca polski sektor produkcji betonu towarowego w porównaniu z innymi branżami w nieznacznym stopniu odczuł konsekwencje wprowadzenia obostrzeń nałożonych w gospodarce.