Beton towarowy – zmiany w przepisach – pomogą czy zaszkodzą?

Szkolenie Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce

Beton towarowy – zmiany w przepisach – pomogą czy zaszkodzą?

Kraków, 16 marca 2023 r. godz. 10:00

Hotel „Witek”
Modlniczka k. Krakowa, ul. Handlowców 14
[możliwe jest także uczestnictwo on-line]

Rok 2022 upłynął pod znakiem istotnych zmian w dokumentach normalizacyjnych związanych z betonem towarowym i wyrobami towarzyszącymi. Polski Komitet Normalizacyjny w sierpniu ubiegłego roku opublikował opracowaną siłami ekspertów SPBT normę PN-B-06265:2022-08 Beton – Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność – Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08, która wprowadza nowe wymagania m.in. w obszarze stosowanych cementów.

Szkolenie przeprowadzą uznani specjaliści zajmujący się na co dzień zagadnieniami technologicznymi oraz aktywnie działający w Grupie Projektowej SPBT ds. Normalizacji Betonu.

Szkolenie będzie ukierunkowane na aspekty praktyczne i dedykowane przede wszystkim dla producentów betonu ale także pracowników laboratoriów, jednostek certyfikujących, projektantów i wykonawców.

Szkolenie będzie miało charakter jednodniowy i prowadzone będzie w trybie hybrydowym – tj. na sali konferencyjnej w Hotelu Witek w Modlniczce k. Krakowa oraz realizowany będzie streaming z wykorzystaniem komunikatora elektronicznego.

Kolejnym ważnym wydarzeniem ubiegłego roku była publikacja przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Zaktualizowanych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych M-13.01.00 „Beton konstrukcyjny w drogowych obiektach inżynierskich”, które w nowy sposób regulują wymagania wobec betonu stosowanego do budowy obiektów inżynierskich i nawierzchni drogowych.

 

Ubiegły rok to także czas, kiedy organy nadzoru budowlanego rozpoczęły kontrole u producentów betonu w związku z uznaniem go za wyrób budowlany. SPBT pozostaje w tym zakresie w stałym kontakcie z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego. Szkolenie ma ułatwić właściwe przygotowanie się producentów do tego typu działań kontrolnych, prowadzonych przez organy nadzoru budowlanego oraz dać wskazówki na często zadawane pytania: jak przygotować się i jak wygląda kontrola? Jakie prawa i obowiązki mają strony w trakcie kontroli?

Program szkolenia 16.03.2023:

10:00

Rejestracja uczestników

10:30

Przywitanie, prezentacja działań SPBT oraz omówienie agendy spotkania

11:00

Zmiany w normalizacji - beton towarowy i produkty towarzyszące

dr inż. Grzegorz Bajorek, prof. PRz.

11:45

Dyskusja

12:00

Przerwa

12:15

Beton towarowy wyrobem budowlanym – zawiadomienie o wszczęciu kontroli i co dalej?

mgr inż. Teresa Bonaszewska – Wyszomirska

12:45

Dyskusja

13:00

Przerwa

13:15

Co nowego w wymaganiach GDDKIA dla betonu?

dr inż. Artur Golda

14:00

Dyskusja

14:30

Przerwa

Zarejestruj się

W trakcie szkolenia przewidziana jest możliwość zadawania pytań oraz dyskusji (także dla uczestników online). Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały w formie elektronicznej, a także zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest potwierdzenie uiszczenia opłaty i otrzymanie potwierdzania na mail.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmowanie zgłoszeń do 7 marca 2023.