Zacieśnianie współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Betonu Towarowego ERMCO

Zacieśnianie współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Betonu Towarowego ERMCO

W dniu 29 września odbyła się wideokonferencja z przedstawicielami władz Europejskiego Stowarzyszenia Betonu Towarowego ERMCO.

W spotkaniu wzięli udział Prezes ERMCO Marco Borroni, Sekretarz Generalny Francesco Biasioli, Grazia Bertagnolli i Asli Osbor Tharhan odpowiedzialne za działania operacyjne w organizacji. Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce SPBT reprezentowali v-ce Prezes SPBT Michał Grys, który jest  naszym reprezentantem w ERMCO i Dyrektor Biura Maciej Gruszczyński a także Justyna Piotrowska-Łój.

Celem spotkania było zacieśnienie współpracy branży na arenie europejskiej oraz  poznanie przez nowego Prezesa ERMCO i jego podejścia do współpracy ze Stowarzyszeniami krajowymi a także znalezienie wspólnego mianownika dla działań na rzecz branży. 

Pan Michał Grys i Pani Justyna Piotrowska-Łój przedstawili obszary działalności Stowarzyszenia i zaznaczyli priorytetowe tematy, którymi zajmuje się SPBT w kadencji Zarządu 2020-2021. 

Po omówieniu bieżących działań ERMCO uczestnicy spotkania dyskutowali nad działaniami jakie koniecznie trzeba podjąć dla branży na poziomie europejskim. Ustalono wspólnie że jednym z podstawowych kierunków działania jest normalizacja i standaryzacja oraz wypracowanie nowych zapisów w aktualizowanej normie EN 206. Konieczne jest również wypracowanie wspólnego stanowiska oraz propozycji rozwiązań dotyczących zmian w przepisach środowiskowych jak również wymagań w zakresie BHP. Europejskie działania w tych obszarach są zbieżne z aktualnymi pracami SPBT. Przyjmują jednak nieco inną metodykę działań i połączenie sił w realizacji tych przedsięwzięć pozwoli na stworzenie nowoczesnych rozwiązań wielu obecnych i przyszłych problemów.

W obecnym trudnym epidemiologicznie czasie ERMCO wraz ze Stowarzyszeniami krajowymi rozwija platformę dla z rozwiązań zdalnych. W chwili obecnej przygotowało już serię tutoriali na platformie YouTube. Poniżej zamieszczamy linki do dwóch z nich:

 

 

O nowych tutorialach będziemy Państwa informować na bieżąco w kolejnych newsletterach.