Wyższa jakość bezpieczeństwa pracy – startuje pierwsza odsłona Kampanii SPBT „Dobry Transport”

Wyższa jakość bezpieczeństwa pracy – startuje pierwsza odsłona Kampanii SPBT „Dobry Transport”

Nadszedł czas upowszechniania wyższego poziomu bezpieczeństwa pracy w branży betonu towarowego.

Jak wykazuje statystyka, wypadki na terenie wytwórni betonu towarowego, których ofiarą jest pracownik lub uszkodzeniu ulega wyposażenie techniczne – występują znaczenie rzadziej aniżeli na drodze dowozu świeżego betonu na plac budowy oraz podczas czynnościach związanych z jego zabudową. Dlatego zainteresowanie Stowarzyszenia stroną BHP w pierwszej kolejności skoncentrowano na fazie transportu.

Inicjatywę podjęto już 4 lata temu, kiedy to w ramach XIV edycji Kampanii „Dobry Beton”, obok oczekiwań dotyczących jakości betonu, do regulaminu przyznawania Znaku SPBT wprowadzono pilotażowo m.in. człon „Sprawozdanie szczegółowe z przeglądu BHP”, przy czym w latach 2016-2018 wymagania z tego zakresu nie były egzekwowane bezwzględnie. Chodziło bardziej o konsultacje, doradztwo, sprawdzenie stanu przygotowania.

Przed trzema laty Stowarzyszenie nawiązało roboczy kontakt z organizacją „Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”, założoną przez wiodących wykonawców budowlanych w kraju, takich jak Budimex SA, Erbud SA, Hochtief Polska, Mostostal Warszawa SA, Karmar, Prorr SA, Skanska SA, Strabag Sp. z o.o., Polimex-Mostostal SA, Unibep SA, Warbud SA czy Mota-Engil Central Europe SA. Postanowiono wspólnie wypracować instrukcję pt. „Standard BHP 14.8 …”, obejmujący podstawowe wymogi bezpieczeństwa ruchu betonomieszarek samochodowych oraz mobilnych pomp mieszanki betonowej – kierowanych na plac budowy przez producentów betonu towarowego. Sprecyzowano także oczekiwania BHP względem pracowników obsługujących ten sprzęt.

 

Jakich korzyści spodziewać się mogą laureaci wyróżnienia Znakiem SPBT „Dobry Transport”?

 

Otóż dostawa ekspediowana z wytwórni betonu z certyfikatem BHP wystawionym przez SPBT miałaby wolny wjazd na plac prestiżowej budowy, realizowanej przez któregoś z sygnatariuszy „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”, bez dodatkowych szkoleń, instruktażu, sprawdzania kompetencji z zakresu BHP itp., tak jak często ma to miejsce dotychczas.

Inspektor Michał Wasilewski (z prawej) w dyskusji nad stanem bezpieczeństwa ruchu betonomieszarki

Inspektor Michał Wasilewski (z prawej) w dyskusji nad stanem bezpieczeństwa ruchu betonomieszarki.

Do I edycji Kampanii SPBT „Dobry Transport” zgłoszono 153 betonowozy oraz 53 pompy mieszanki betonowej na podwoziu ciężarowym, wliczając w to betonomieszarki z własnym urządzeniem pompującym. W myśl regulaminu – audytorzy wytypowali próbkę 20 jednostek, które – po uprzednim uzgodnieniu terminu z zarządcą ww. środków transportu – dokonali ich przeglądu i weryfikacji (m.in. sprawność akustycznego sygnału cofania, poziom wyposażenia w detale odblaskowe, stan opon, stan ochrony przed dostępem do części wirujących maszyny, zabezpieczenie tylną barierą przeciw-najazdową, stan luster wstecznych), w nawiązaniu do udokumentowanych wyników samooceny (autokontroli), przeprowadzonej wyprzedzająco przez służby BHP przedsiębiorstwa. Sprawdzono również dokumenty, potwierdzające kompetencje kierowców/operatorów, ich uprawnienia, wyposażenie w środki ochrony indywidualnej, zgodność z zapisami reżimu czasu pracy i jazdy, przetestowano znajomość procedur w sytuacjach nadzwyczajnych itd.

Audytorami byli specjaliści BHP: pan Wiktor Głogowski (delegowany przez SPBT) i pan Michał Wasilewski (delegowany przez „Porozumienie …”), którzy w listopadzie i grudniu 2019 r. dokonali przeglądów w 9 lokalizacjach. Każdorazowo towarzyszyła im osoba z personelu Biura SPBT, a w dwóch przypadkach – również przedstawiciel Grupy Projektowej SPBT ds. Znaku „Dobry Transport”. Natomiast 16.01.2020. w Krakowie obradowała Grupa Projektowa SPBT ds. Znaku „Dobry Transport”, by jeszcze raz przejrzeć dokumentację akcesyjną, podsumować wyniki audytów, sprawdzić dowody eliminacji usterek i nieprawidłowości oraz wypracować sugestię, czy danemu pretendentowi wystawić certyfikat „Dobry Transport” bez zastrzeżeń, udzielić pod warunkiem czy też odmówić wyróżnienia.

Prace kameralne w biurze WBT.

Prace kameralne w biurze WBT. Od lewej – Inspektor Wiktor Głogowski, prezes Włodzimierz Bochenek (UNI-BET), Zdzisław Kohutek (SPBT)

Na dzień 23.01.2020. do Warszawy zwołano posiedzenie Komitetu Doradczego ds. Znaku „Dobry Transport”. Tam też wypracowano ostateczną rekomendację dla Zarządu SPBT odnośnie przyznania Znaku.

Wszystkim kandydatom wypada życzyć pomyślnego zamknięcia procedury kwalifikacyjnej, na co, prócz certyfikatu, wskaże oznaczenie pojazdu emblematem „Dobry Transport”, ważne jeden rok. Ceremonia wręczenie atrybutów wyróżnienia będzie głównym punktem programu uroczystej Gali Znaku „Dobry Transport” (19.03.2020. – Warszawa, Centrum Olimpijskie PKOl).