Wytyczne dla funkcjonowania zakładów przemysłowych w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Wideokonferencja z Panią Minister Olgą Semeniuk

Wytyczne dla funkcjonowania zakładów przemysłowych w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Wideokonferencja z Panią Minister Olgą Semeniuk

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce w piśmie datowanym na dzień 29 kwietnia br. przekazało na ręce Pana prof. Jarosława Pinkasa – Głównego Inspektora Sanitarnego uwagi do projektu wytycznych dla funkcjonowania zakładów przemysłowych w trakcie epidemii COVID-19.

Celne uwagi do dokumentu przedstawione przez nasze Stowarzyszenie zaskutkowały tym, że SPBT jako jedyna organizacja reprezentująca sektor budownictwa znalazła się wśród wąskiego grona konsultantów w Ministerstwie Rozwoju. Kulminacyjnym elementem tych działań była zorganizowana w dniu 13 maja br. wideokonferencja z udziałem Pani Minister Olgi Semeniuk z przedstawicielami SPBT pośród których znaleźli się: Prezes SPBT – Pan Daniel Grzegorski, Lider GP ds. Finansowo-Prawnych – Pan Mec. Włodzimierz Chołuj,  specjalista z zakresu BHP – Pani Urszula Maksymienko i Dyrektor Biura – Pan Maciej Gruszczyński.

Eksperci SPBT w trakcie wideokonferencji z Panią Minister Olgą Semeniuk w dniu 13.05.2020.
Pani Minister Olga Semeniuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju w trakcie wideokonferencji z reprezentantami SPBT w dniu 13.05.2020.

 

W trakcie wideokonferencji – Pani Minister Olga Semeniuk – podziękowała ekspertom SPBT za przedstawienie trafnych uwag do opracowywanych wytycznych. Prezes SPBT – Daniel Grzegorski w swoich wypowiedziach podnosił, że SPBT jest właściwym partnerem Ministerstwa Rozwoju dla konsultacji przedmiotowego dokumentu, albowiem w strukturach naszej organizacji znajduje się pełne spektrum firm – poczynając od niewielkich zakładów zatrudniających kilka- kilkanaście osób po znaczące podmioty w których pracę znajduje nawet kilkuset pracowników. W trakcie trwającego ponad 1,5 godziny spotkania  eksperci SPBT przedstawili swoje uwagi do projektu oraz ustalono, że podstawowym celem jego funkcjonowania w okresie pandemii COVID-19 jest:

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom zakładów przemysłowych i ich podwykonawców.
  2. Minimalizacja ryzyka zakażenia pracowników przez osoby z zewnątrz – dostawcy, klienci.
  3. Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie zakładu przemysłowego, celem umożliwienia identyfikacji pracowników, którzy będą podlegać kwarantannie w przypadku potwierdzonego zakażenia.
  4. Utrzymanie możliwości funkcjonowania zakładów przemysłowych i świadczenia w nich pracy z zapewnieniem dostaw niezbędnych mediów i surowców również w warunkach prowadzenia kordonu sanitarnego.

Przedmiotowe wytyczne dla funkcjonowania zakładów przemysłowych w najbliższym czasie zostaną opublikowane na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Co ważne uwagi zgłoszone przez SPBT zostały w resorcie przyjęte ze zrozumieniem i dużą życzliwością.

O dalszym procedowaniu sprawy będziemy na bieżąco informować w kolejnych wydaniach naszego newslettera.