Walne Zgromadzenie Członków SPBT

Walne Zgromadzenie Członków SPBT

Walne Zgromadzenie Członków SPBT odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 25 czerwca 2020 roku o godz.11.00

„W obliczu obowiązującego obecnie stanu zagrożenia epidemicznego, w tym m.in. licznych ryzyk dla zdrowia i życia, które mogłyby wiązać się z przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia Członków („WZC”) w tradycyjnej formie, Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o przeprowadzeniu obrad wskazanego gremium w trybie zdalnym poprzez platformę elektroniczną.

Decyzja ta ma charakter wyjątkowy i stanowi jednorazowe odstępstwo od zapisanej w obowiązującej Stowarzyszenie Polityce Zgodności zasady, zgodnie z którą obrady WZC powinny odbywać się w formie posiedzenia plenarnego. Decyzja podjęta została po przeprowadzeniu przez Stowarzyszenie stosownych konsultacji prawnych.”