Szkolenie SPBT – Beton Towarowy – aktualny stan prawny

Szkolenie SPBT – Beton Towarowy – aktualny stan prawny

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce podejmuje szeroko zakrojoną akcję informacyjną w związku ze zmianami jakie wynikają dla branży od dnia 1 lipca br. w związku z wejściem w życie zapisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13.06.2018., które zmienia rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym.

Przedmiotowy dokument opublikowany został w Dzienniku Ustaw w dniu 26 czerwca 2018 r. pod pozycją nr 1233 z data obowiązywania od 29.06 2018.

Powyższe Rozporządzenie wprowadza wobec producentów betonu towarowego do zastosowań konstrukcyjnych – począwszy od dnia 1 lipca 2019. – obowiązek posiadania certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji.

Mając to na względzie Zarząd SPBT postanowił o organizacji w dniu 10 kwietnia br. w Centrum Konferencyjnym WITEK w Modlniczce k. Krakowa centralnego szkolenia pt. „Beton Towarowy – aktualny stan prawny”.

O trafności tej inicjatywy – jak stwierdził otwierając szkolenie Pan Tomasz Klimala – Członek Zarządu SPBT – świadczy ilość uczestników.

Na sali zgromadziło się 60 osób, które wysłuchały trzech wykładów, a mianowicie:

  • Maciej Gruszczyński – Krajowe uzupełnienie PN-B-06265:2018-10 do normy PN-EN 206+A1:2016-12 – co nowego przynosi dla producentów betonu,

  • Janusz Pużak – Wymagania dotyczące surowców do produkcji oraz dokumentacja towarzysząca wysyłce betonu towarowego,

  • Teresa Bonaszewska – Wyszomirska – Dokumentacja procesu produkcji, kontroli i sprzedaży betonu.

Należy wspomnieć, że prezentację otwierającą spotkanie zaprezentowała uczestnikom szkolenia – kierownik biura Stowarzyszenia – Pani Justyna Piotrowska-Łój, która zapoznała zgromadzonych z inicjatywami podejmowanymi w obecnym czasie przez SPBT oraz priorytetami działań SPBT na najbliższą przyszłość.

Warto podkreślić, że prezentowane wykłady wywołały duże zainteresowanie uczestników o czym świadczyła ożywiona dyskusja i wiele pytań kierowanych do prelegentów.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymał zestaw materiałów w postaci drukowanej broszury, najnowsze wydawnictwo Stowarzyszenia w postaci egzemplarza Podręcznika SPBT do znowelizowanej normy PN-EN 206+A1:2016-12 wraz z krajowym uzupełnieniem PN-B-06265:2018-10 i zagadnieniami certyfikacji ZKP oraz certyfikat uczestnictwa potwierdzający odbycie szkolenia.

Podsumowując. Stwierdzić należy, że przedmiotowe szkolenie było niezwykle cenną inicjatywą – o czym świadczy nie tylko sama ilość uczestników, ale także fakt, że wywodzili się oni nie tylko z firm produkujących mieszanki betonowe, ale też ze środowiska laboratoriów, jednostek certyfikujących, czy też firm wykonawczych.

Przeprowadzone w dniu 10 kwietnia br. szkolenie jest dopełnieniem szeroko zakrojonej akcji informacyjnej Stowarzyszenia, która adresowana jest do całego kręgu firm i instytucji zainteresowanych właściwym poziomem jakości produkowanego w kraju betonu – podstawowego materiału konstrukcyjnego.

W najbliższym czasie należy spodziewać się szeroko zakrojonej akcji informacyjnej adresowanej do odbiorców betonu. SPBT planuje serię publikacji adresowanych do projektantów i wykonawców obiektów budowlanych.