Stowarzyszenie konsultantem Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

Stowarzyszenie konsultantem Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

2 marca Stowarzyszenie brało udział w  posiedzeniu Rady Wyrobów Budowlanych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. SPBT reprezentował Artur Golda, który jest liderem  Grupy Projektowej SPBT ds. Normalizacji. 

SPBT zostało poproszone o zaopiniowanie, przygotowanie uwag oraz wskazanie istotnych z punktu widzenia branży zmian względem Procedury kontroli betonu towarowego u producentów, zaproponowanej przez GUNB. Nad odpowiedzią pracuje grupa projektowa, która w marcu przedstawi sugestie w odpowiedzi na prośbę Rady. Sugestie specjalistów SPBT będą następnie dyskutowane wewnętrznie w GUNB.