Słowackie forum BETÓN 2019

Słowackie forum BETÓN 2019

Minęły kolejne 2 lata. Znany hotel „Patria”, usadowiony nad urokliwym jeziorem Štrbské Pleso w Tatrach po ich słowackiej stronie, w dniach 3-4.10.2019. znowu otworzył swoje podwoje dla cyklicznej Konferencji BETÓN 2019, organizowanej przez Słowacką Asocjację Producentów Betonu Towarowego (SAVT), przy dużym wsparciu Wydziału Budownictwa Uniwersytetu Technicznego w Koszycach. Zjechało ponad 200 uczestników.

W przededniu otwarcia, konferencja poprzedzona została spotkaniem organizatorów, przedstawicieli sponsorów i gości zagranicznych.

spbt

W prezydium konferencji asocjację SAVT reprezentowali: Dr Pavol Kňaze i Ing. Ivan Hanzlíček. Zasiadali tam ponadto – m.in.: Dr Pavol Kováčik – prezes Słowackiego Związku Przedsiębiorców Budowlanych w Bratysławie, Doc. Renata Baškova i Doc. Alena Sičákova z Uniwersytetu Technicznego w Koszycach, Prof. Rudolf Hela z Politechniki w Brnie czy Dr Michal Števula – ustępujący dyrektor biura Czeskiego Związku Producentów Betonu Towarowego (SVB ČR) w Pradze.

spbt

Część merytoryczną Konferencji podzielono na 4 bloki tematyczne:

  1. Referaty sesji otwarcia, Prace ERMCO, Normalizacja, gdzie zaprezentowano m.in. nowe kierunki działania ERMCO-wskich komisji ETC i ESC oraz omówiono nowości z ostatniego, 18-go Kongresu tej organizacji w Oslo,
  2. Materiały budowlane i właściwości betonu, w ramach której przedstawiono m.in. wpływ technologii betonu na moduł sprężystości, rozwój technologii betonów przeznaczonych do aplikacji w środowisku XM, rozwój cementów o podwyższonej stałości objętościowej – wtórnie mieszanych,
  3. Produkcja betonu, m.in. z referatami na temat betonowania w ekstremalnych warunkach pogodowych, możliwości redukowania zmian objętości betonu, porównywania strat konsystencji betonu w zależności od sposobu mieszania i rodzaju kruszywa oraz przemyśleń odnośnie betonu napowietrzanego,
  4. Badania, jakość, bezpieczeństwo, gdzie poruszono m.in. temat rewizji oczekiwań techniczno-jakościowych Słowackiego Urzędu Dróg, identyfikacji źródeł agresywności w strukturze betonu czy też subiektywnego i obiektywnego wartościowania porowatości powierzchni betonów architektonicznych.

Autorzy referatów wywodzili się przeważnie wprost z branży betonowej, a także – z uczelni i innych ośrodków badawczo-rozwojowych, jak i centralnych urzędów państwowych oraz samorządów inżynierskich. Przedstawiono w sumie 26 interesujących prezentacji wraz z komentarzem, których treść opublikowana została w materiałach konferencyjnych „Zborník príspevkov – BETÓN 2019”.

Na zaproszenie organizatorów, w konferencji wziął udział Dr inż. Zdzisław Kohutek, delegat Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce, z wystąpieniem na temat: „Bezpečnost’ prace v pol’skom priemysle transport betónu” (pol. Bezpieczeństwo pracy w polskim przemyśle betonu towarowego), które spotkało się z żywą reakcją audytorium.

Budżet konferencji dał się dopiąć dzięki wsparciu pozyskanych sponsorów, takich jak: ALPAM-SBM, Kolex, Bibko, Eurovia, DOKA, CEMMAC, rbr-betón, BASF, Stachema, Precheza, MC Bauchemie, Putzmeister, Chryso.

W podsumowaniu stwierdzono, że konferencja sprawdza się jako słowackie, centralne forum żywej wymiany najnowszych doświadczeń oraz prezentacji dorobku badawczo-rozwojowego ostatnich dwóch lat, a także jest ważnym ogniwem integracji osób zaangażowanych na rzecz przemysłu betonu. Stwarza też możliwość zapoznania się z aktualnymi trendami europejskimi.