Reaktywność kruszyw – ważny problem dla producentów betonów na potrzeby realizacji kontraktów GDDKIA

Reaktywność kruszyw – ważny problem dla producentów betonów na potrzeby realizacji kontraktów GDDKIA

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce wraz ze Stowarzyszeniem Producentów Kruszyw, Polskim Związkiem Producentów Kruszyw oraz Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa interweniują w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie aktualnych regulacji odnośnie stosowania kruszyw reaktywnych (szczególnie w odniesieniu do frakcji piaskowych) oraz cementów do produkcji betonów  do wykonywania nawierzchni drogowych oraz obiektów inżynieryjnych na sieci GDDKIA.

Obecne regulacje w zgodnej ocenie całej branży budującej krajową infrastrukturę drogową (generalni wykonawcy, dostawcy materiałów i surowców) niepotrzebnie zawężają spektrum dostępnych kruszyw oraz cementów a tym samym prowadzą do znaczącego podniesienia kosztów produkcji, ze względu na ograniczoną dostępność surowców oraz ze względu na konieczność ich dalekiego transportu. Przykładem może być, że na około 300 złóż piasków wykorzystywanych do produkcji betonów infrastrukturalnych zaledwie 29 spełnia kategorię R0.

Stanowisko to zostało wyrażone przez ekspertów SPBT w pismach wystosowanych do GDDKIA datowanych na 27.11., 21.12.2020., jak również zostało wyartykułowane w trakcie wideokonferencji branży z GDDKIA w dniu 10.12.2020.

Niestety na chwilę obecną brak jest ze strony GDDKIA woli podjęcia rozmów w temacie, pomimo wspólnego apelu organizacji branżowych (SPBT, SPC, PZPK, OIGD) przesłanego na ręce dyr. Tomasza Żuchowskiego w dniu 16.02 br.

Nie mniej jednak reprezentanci branży cały czas mają nadzieję na podjęcie owocnych rozmów w temacie, który dotyka wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. Organizowane są w tym celu cykliczne wideokonferencje – ostatnia 8.03 br. w trakcie których rozważane są możliwe scenariusze dalszych działań z GDDKIA.

O skali i wadze problemu świadczy najlepiej fakt, że wszystkie organizacje branżowe SPBT, SPC, PZPK i OIGD są w tej kwestii jednomyślne i działają solidarnie, tak aby rozwiązać tą patową sytuację, która może zaskutkować opóźnieniami w realizacji inwestycji oraz znaczącym podniesieniem kosztów ich realizacji.

O dalszym rozwoju sytuacji będziemy Państwa informować na bieżąco w kolejnych wydaniach naszego newslettera oraz na naszych kanałach w social mediach:

https://www.facebook.com/SPBTwPolsce

https://www.linkedin.com/company/stowarzyszenie-producent%C3%B3w-betonu-towarowego-w-polsce/