Ocena wytrzymałości betonu w konstrukcji – nowe podejście

Ocena wytrzymałości betonu w konstrukcji – nowe podejście

W grudniu 2019 została zaktualizowana norma PN-EN 13791:2019-12 „Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych”. Wprowadzone ważne zmiany w zasadach oceny wytrzymałości betonu w konstrukcji dotyczą zarówno wyznaczania miejsca pomiarowego i punktów pomiarowych zlokalizowanych w jego obrębie oraz procedury szacowania wytrzymałości betonu w konstrukcji. 

Ponieważ norma ta została przyjęta przez Polski Komitet Normalizacyjny w formie uznaniowej tj. wersji z polską okładką i tekstem angielskojęzycznym, nasze Stowarzyszenie realizując misję wsparcia merytorycznego dla branży betonu towarowego przygotowało materiał wspomagający zrozumienie wprowadzanych zmian. 

Zarząd Stowarzyszenia zadecydował o opracowaniu wydawnictwa, które w przystępny sposób wyjaśni zapisy i wymogi zaktualizowanej normy.  Książka wyjaśniać będzie wszystkie zagadnienia zawarte w w/w normie. Omówione w niej między innymi zostaną tematy takie jak : odwierty rdzeniowe, badania nieniszczące (sklerometr, betonoskop), badania małoniszczące (pull-off, pull-out, coma-test, impact echo) oraz podstawowe oceny chemiczne – karbonatyzacja, chlorki etc.

Zespół autorski składa się wyłącznie z czynnych praktyków. Są nimi wiodący technolodzy z firm produkujących beton towarowy. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i zdobytym podczas pracy w naszej branży wiedzy i umiejętnościom, autorzy wzbogacili swoje rozdziały licznymi praktycznymi przykładami.

Niniejsza książka powstaje z myślą nie tylko o technologach naszej branży ale również o pracownikach firm wykonawczych i laboratoriów badawczych a także o urzędnikach z organów państwowych i samorządowych oraz inspektorach nadzorujących procesy budowlane, dla których będzie wsparciem w poprawnej interpretacji otrzymywanych raportów z wynikami badań.

Planowany termin wydania książki przewidujemy na październik 2020 roku.