Nowy zarząd Stowarzyszenia

Nowy zarząd Stowarzyszenia

W dniu 30 maja odbyło się XXIX Walne Zgromadzenie SPBT, które zorganizowane zostało w systemie hybrydowym. Walne Zgromadzenie to zawsze czas podsumowań działalności organizacji w tym roku tym istotniejsze że wiązało się z wyborami nowych władz Stowarzyszenia na dwuletnią kadencję. 

W ostatnim czasie jednym z istotnych tematów poruszanych w SPBT było bezpieczeństwo pracy, ale także dbanie o komfort pracy pracowników. Gościem specjalnym tego  spotkania była GRUPA KONCEPT która przedstawiła ergonomiczne rozwiązania dla firm produkcyjnych i biura. Oprócz ciekawego wykładu uczestnicy spotkania mogli przymierzyć i sprawdzić działanie egzoszkieletu. 

Ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium od członków Stowarzyszenia i tym samym można było wyłonić władze na kadencje 2023-2025.

Władze SPBT XIII kadencji:

Prezes Zarządu SPBT – Michał GRYS,

Wiceprezes Zarządu – Daniel GRZEGORSKI,

Wiceprezes Zarządu – Łukasz ŻYŁA,

Skarbnik Zarządu – Tomasz KLIMALA

Sekretarz Zarządu – Robert CZOŁGOSZ,

Członek Zarządu – Sebastian KASZUBA,

Członek Zarządu – Anna KORNECKA,

Członek Zarządu – Tomasz RUŁKA,

Członek Zarządu – Artur KANAK;

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SPBT – Marcin CHARZYŃSKI,

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej SPBT – Jerzy WRONA,

Członek Komisji Rewizyjnej – Włodzimierz BOCHENEK.

Życzymy, aby XIII kadencja nowych władz SPBT przyniosła dobre rozwiązania dla branży, a nowo wybranym władzom pozwoliła sprawnie działać!!!

Nowo wybrany Zarząd poinformował o priorytetach na których chciałby się skupić w tej kadencji:

  • działania związane objęciem transportu betonu dozorem SENT,
  • dostępność transportu kolejowego dla kruszyw,
  • organizacja debaty „Betony niskoemisyjne – przed jakimi wyzwaniami staje branża”  w trakcie konferencji Dni Betonu 2023,
  • ERMCO – implementacja zmian UE w polskim budownictwie,
  • kontynuacja działań w zakresie transportu i pompowania betonu (np. kwestie DMC, stałych zezwoleń),
  • współpraca z urzędami centralnymi