Inicjatywa godna poparcia

Inicjatywa godna poparcia

Na dzień 9.05.2019 r. do auli Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwołano III Warmińsko-Mazurską Konferencję Drogową pod hasłem „BetoNOWE drogi w Polsce”. Pomysłodawcą i głównym organizatorem tej konferencji była Grupa OŻARÓW (CRH Company), znana w Polsce z wysokiej jakości cementów wyprodukowanych w Ożarowie i w Rejowcu, a także – rozległej sieci wytwórni betonu towarowego spod szyldu Bosta Beton. Do tej inicjatywy przyłączyła się m.in. Spółka CHRYSO Polska, producent markowych domieszek chemicznych do betonu.

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce postanowiło wesprzeć wysiłek oreganizatorów, przyjmując status partnera konferencji oraz delegując dr. inż. Zdzisława Kohutka.

Program konferencji podzielony został na dwie sesje wykładowe.

W ramach pierwszej – wystąpił m.in.:

  • dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie – pan Waldemar Królikowski, prezentując ciekawie autorski algorytm naliczania kosztów utrzymania dróg w czasie, z wykorzystaniem danych diagnostycznych,
  • dyrektor ds. technologii olsztyńskiego oddziału GDDKiA – pan Andrzej Wądołowski z prezentacją nowych rozwiązań materiałowych i technologicznych, stosowanych przy rozbudowie sieci drogowej podległej GDDKiA,
  • dyrektor Michał Szymański (Chryso Polska) – radząc, jak uzyskać wysoką wytrzymałość i trwałość betonu stosując nowoczesne domieszki chemiczne,
  • dyrektor Piotr Kijowski (Stow. Producentów Cementu), wskazując na potencjał i perspektywy rozwojowe rynku cementu i betonu w budownictwie drogowym,
  • dr inż. Wieletta Jackiewicz-Rek (Politechnika Warszawska), z prezentacją innowacyjnego betonu fotokatalitycznego, rozkładającego dioksyny pod wpływem wilgoci atmosferycznej i nasłonecznienia.

Druga sesja obejmowała wystąpienie:

  • prof. Roberta Wójcika z UW-M na temat nieniszczących badań konstrukcji drogowych, z prezentacja potencjału laboratoryjnego Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa,
  • dyrektora Piotra Nowickiego (Cement OŻARÓW) na temat betonowej infrastruktury towarzyszącej w budownictwie drogowym,
  • prof. Piotra Srokosza z UW-M, w ramach którego omówił wybrane metody wzmacniania słabego podłoża gruntowego,
  • dyrektora Piotra Heinricha (Spółka OAT), przedstawiając innowacyjne metody wymiany zniszczonych odcinków nawierzchni betonowej – betonem szybkosprawnym,
  • dr inż. Zdzisław Kohutek (SPBT), w którym obok prezentacji przykładów dróg betonowych wykonanych z zastosowaniem betonu towarowego, przedstawił krótko dorobek Stowarzyszenia, akcentując okazję 20-lecia jego istnienia.

Kohutek

Audytorium tej pożytecznej konferencji liczyło ok. 200 osób, wśród nich – przedstawiciele Związku Gmin Mazurskich, zarządców dróg powiatowych, inspektoratu oraz nadzoru budowlanego, a co ważne – liczne grono studentów budownictwa. Patronatu udzielił jej Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Prezydent Miasta Olsztyna.