Szkolenie SPBT: BETON TOWAROWY – AKTUALNY STAN PRAWNY

Minister Inwestycji i Rozwoju – Pan Artur Soboń – w dniu 13 czerwca 2018 r. podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym. Przedmiotowy dokument opublikowany został w Dzienniku Ustaw w dniu 26 czerwca 2018 r. pod pozycją nr 1233 z data obowiązywania od 29.06 2018.

(więcej…)

Szkolenie SPBT – Beton Towarowy – aktualny stan prawny

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce podejmuje szeroko zakrojoną akcję informacyjną w związku ze zmianami jakie wynikają dla branży od dnia 1 lipca br. w związku z wejściem w życie zapisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13.06.2018., które zmienia rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym.

(więcej…)

SPBT gościem BIZNES Informacji w POLSAT NEWS

Po południu 4 kwietnia br. Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce zagościło w programie BIZNES Informacje kanału Polsat News.

(więcej…)

SPBT kontynuuje współpracę z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego

Począwszy od 1 lipca br. wszystkich producentów betonu towarowego w Polsce czekają zmiany związane z wejściem w życie obowiązku posiadania krajowego certyfikatu zakładowej kontroli produkcji. Podstawą formalną tej zmiany są zapisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

(więcej…)

XVI finał Kampanii DOBRY BETON

Już od 16 lat Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce promuje dobre praktyki w produkcji betonu towarowego pokazując wytwórnie dbające o jakość oferowanych produktów, środowisko naturalne, a także bezpieczeństwo pracy.

(więcej…)

Beton – dobre tworzywo. Gospodarka, przemysł, ekologia

Już po raz XVI Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce zorganizowało finałową galę DOBREGO BETONU. Dzień 21 marca 2019 roku czyli Pierwszy dzień tegorocznej wiosny branża betonowa powitała w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie. Finał Kampanii DOBRY BETON to wydarzenie szczególne również z innego powodu. W południe poprzedzające Galę Finałową Stowarzyszenie organizuje zawsze spotkanie prasowe, które w tym roku nosiło tytuł „Beton – dobre tworzywo. Gospodarka, przemysł, ekologia.” Intencja Stowarzyszenia było pokazanie proekologicznych możliwości jakie daje stosowanie betonu towarowego jako materiału konstrukcyjnego.

(więcej…)