JUBILEUSZ jednej z najstarszych uczelni technicznych

JUBILEUSZ jednej z najstarszych uczelni technicznych

Rok 2019 jest rokiem jubileuszu 100-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. To również jubileuszowy 70-ty rok od rozpoczęcia nauczania na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, który dzięki Katedrze Technologii Materiałów Budowlanych stał się jedną z wiodących dla przemysłu betonowego kuźni kadr technologicznych i menadżerskich. 

agh spbt
W dniach 18-19 października odbyły się uroczystości uświetniające wyżej wspomniane rocznice.

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 czyli 71-go roku akademickiego na WIMiC zgromadziła wielu znamienitych gości nie tylko ze świata nauki ale również a może nawet przede wszystkim przedstawicieli polskiego przemysłu. Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce reprezentował Prezes SPBT Pan Daniel Grzegorski, który w imieniu Członków Stowarzyszenia przekazał na ręce Dziekana Wydziału adres gratulacyjny.

 

agh spbt