Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

XXIII Walne Zgromadzenie SPBT – nowe władze

WYDARZENIA

W dniu 7 czerwca 2017 roku w Hotelu Park Inn w Krakowie odbyło się XXIII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce. Tegoroczne Walne Zgromadzenie członków SPBT było bardzo ważnym wydarzeniem. Dobiegła końca kadencja władz Stowarzyszenia. Podczas obrad wybrano nowy Zarząd i pozostałe gremia statutowe.

Jednak spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia gościa zewnętrznego tj. Pana Andrzeja Dębca z kancelarii Hogan Lovells, który przedstawił regulacje prawne i wybrane kwestie praktyczne dotyczące zagadnienia „Odwróconego obciążenia VAT w branży budowlanej”. Po ustaleniu prawomocności zgromadzenia przewodniczący Walnego Zgromadzenia, którym był ustępujący Prezes SPBT Pan Maciej Marciniak przekazał głos członkom Zarządu.

Sekretarz Zarządu Pan Michał Elert przedstawił bardzo istotną dla branży tematykę związaną z nowymi przepisami państwowymi włączającym beton towarowy do systemu obrotu „prawnie regulowanego” czyli uznającymi go w sensie formalnym i prawnym za wyrób budowlany. Omówił również działania, jakie podjęło Stowarzyszenie, aby wesprzeć swych członków w dostosowaniu zakładów do nowych wymagań, które obejmowały edukację i szkolenia zarówno dla firm producenckich jak i dla Izb Inżynierów Budownictwa, a w nadchodzącym roku dedykowanych również dla Nadzorów Budowlanych.

Następnie Pan Maciej Marciniak przedstawił propozycje i kierunki zmian Kampanii Znaku Jakości DOBRY BETON. Dotychczas program skupiał się głównie na podnoszeniu standardów jakości produkcji, a obecnie wytyczono nowe kierunki rozwoju w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.

Prezes M.Marciniak otwiera XXIII Walne Zgromadzenie
Audytorium Walnego Zgromadzenia
v-ce Prezes M.Daszkiewicz podsumowuje działania na rzecz transportu
Głosowanie
Członkowie Komisji Skrutacyjnej ogłaszają wyniki wyborów
Ustępujący Zarząd SPBT
Nowo wybrany Prezes M.Daszkiewicz dziękuje ustępującemu Prezesowi M.Marciniakowi
Prezes M.Marciniak - po nominacji na krakowianina

V-ce Prezes Wojciech Kliś zdał relacje z prac w zakresie „normalizacji betonu”. Poinformował, że SPBT dzięki zaangażowaniu swoich ekspertów przygotowało krajowe uzupełnienie do normy EN 206, opracowało polską wersję językową PN-EN 206:2016 – 12, a także opracowało ujednolicone wymagania wobec jednostek certyfikujących systemy ZKP w zakładach produkcji betonu towarowego. >V-ce Prezes Wojciech Kliś zdał relacje z prac w zakresie „normalizacji betonu”. Poinformował, że SPBT dzięki zaangażowaniu swoich ekspertów przygotowało krajowe uzupełnienie do normy EN 206, opracowało polską wersję językową PN-EN 206:2016 – 12, a także opracowało ujednolicone wymagania wobec jednostek certyfikujących systemy ZKP w zakładach produkcji betonu towarowego.

Pan Michał Daszkiewicz - v-ce Prezes SPBT zdał relację z działań jakie Stowarzyszenie podejmowało w obszarze transportu betonu towarowego, a w szczególności w ramach prac nad zmianą limitów Dopuszczalnej Masy Całkowitej betonomieszarek samochodowych, oraz wyjaśnienia kontrowersji wokół interpretowania nowo wprowadzonej Ustawy o monitorowaniu drogowego przewozu towarów.

Skarbnik SPBT Pan Robert Czołgosz zmiany w statucie SPBT, które wprowadzono związku z faktem, iż Stowarzyszenie chciałoby, aby Zarząd reprezentował wszystkie „grupy” które są zrzeszone w naszej organizacji.

Po części sprawozdawczej, otrzymaniu przez ustępujący Zarząd absolutorium i podjęciu niezbędnych uchwał odbyły się wybory władz Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce na kadencje 2017 - 2019.

W tajnym głosowaniu dokonano wyboru władz Stowarzyszenia X kadencji, które przedstawiają się następująco:

ZARZĄD STOWARZYSZENIA – w składzie:

 • Prezes Zarządu SPBT – Michał Daszkiewicz,
 • Wiceprezes Zarządu – Wojciech Hałat,
 • Wiceprezes Zarządu – Wojciech Kliś,
 • Sekretarz Zarządu – Robert Czołgosz,
 • Skarbnik Zarządu – Michał Elert,
 • Członek Zarządu – Daniel Grzegorski,
 • Członek Zarządu – Anna Kornecka,
 • Członek Zarządu – Krzysztof Suchorz,
 • Członek Zarządu – Łukasz Żyła.

KOMISJA REWIZYJNA – w składzie:

 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SPBT – Grzegorz Bajorek,
 • Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej SPBT – Tomasz Klimala,
 • Członek Komisji Rewizyjnej – Jerzy Wrona.

Wybrany Prezes Michał Daszkiewicz w imieniu członków Stowarzyszenia podziękował odchodzącemu Prezesowi Maciejowi Marciniakowi.

Nowo wybranym członkom Zarządu SPBT i Komisji Rewizyjnej gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

 

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising