Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

XXI Walne Zgromadzenie Członków SPBT (WZC) – część wyborcza

WYDARZENIA

Głosowanie w czasie WZC SPBT

W związku z upływem VIII kadencji Władz SPBT, zgodnie z zapisem § 17 Statutu SPBT, zarządzono wybory do Zarządu SPBT i do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia – w ramach Walnego Zgromadzenia Członków (WZC) w dniu 21.05.2015.

Wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie: pan Daniel Cekała – jako przewodniczący oraz pani Teresa Bonaszewska-Wyszomirska i pani Marta Kiernia-Hnat jako członkinie.

Expose nowowybranego Prezesa Zarządu SPBT - Macieja Marciniaka

Drogą wolnych zgłoszeń z sali – zgromadzono 3 kandydatury do Komisji Rewizyjnej SPBT oraz 10 kandydatur do Zarządu Stowarzyszenia. Ułożono karty wyborcze wg porządku alfabetycznego nazwisk. Po ich wydrukowaniu i rozprowadzeniu w ilości wynikającej z siły mandatów – przystąpiono do tajnego głosowania. Aby utrzymać ważność głosu, każdy uprawniony mógł dokonać co najmniej 3 skreśleń w przypadku głosowania na listę Zarządu SPBT. Ponieważ statutowe minimum stanowi o 3 osobach Komisji Rewizyjnej, wszystkie 3 kandydatury z góry zapewniły sobie miejsce w tym nowo-wybieranym gremium.

W pierwszej kolejności padło rozstrzygnięcie odnośnie Komisji Rewizyjnej, do której wszedł pan dr Grzegorz Bajorek, pan Tomasz Klimala oraz pan Piotr Ptak – wszyscy z 138 głosami „za”.

W głosowaniu na nowy skład Zarządu uzyskano następujące rezultaty (w porządku alfabetycznym): pan Robert Czołgosz - 89 głosów, pan Michał Daszkiewicz - 134 głosy, pan Michał Elert – 117 głosów, pan Daniel Grzegorski - 113 głosów, pan Wojciech Kliś - 75 głosów, pan - Maciej Marciniak – 134 głosy i pan Janusz Miłuch - 117 głosów. Pozostali odpadli z uwagi na gorszy wynik.

Po krótkiej naradzie w kręgu elektów – wyłoniono zeń kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu SPBT w osobie pana Macieja Marciniaka. Zgodnie z zapisem Statutu SPBT – Walne Zgromadzenie Członków przystąpiło teraz do drugiej rundy tajnego  głosowania, celem zaakceptowania lub odrzucenia kandydatury wskazanej przez elektów. Kryterium przesądzającym było uzyskanie bezwzględnej przewagi, tj. „50% puli głosów + 1”. Po rozdaniu kart z jednym nazwiskiem – ponownie przystąpiono do tajnego głosowania. Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną okazało się, że pan Maciej Marciniak zyskał jednogłośną aprobatę  wyborców, czyli poparcie wszystkich głosujących.

Nowo-powołany Prezes podziękował Walnemu Zgromadzeniu za zaufanie, i obiecał, że dołoży starań, by Stowarzyszenie nadal kontynuowało dobre praktyki, sięgając jednocześnie po nowe cele. Wyraził ubolewanie z powodu braku reprezentanta grupy mniejszych producentów betonu towarowego w składzie Zarządu. Na zakończenie WZC Władze SPBT IX kadencji ukonstytuowały się:

  • w hierarchii Zarządu: pan Maciej Marciniak – Prezes Zarządu, pan Michał Daszkiewicz – Wiceprezes Zarządu, pan Janusz Miłuch – Wiceprezes Zarządu, pan Robert Czołgosz - Skarbnik Zarządu, pan Michał Elert - Sekretarz Zarządu, pan Daniel Grzegorski – Członek Zarządu i pan Wojciech Kliś - Członek Zarządu,
  • w hierarchii Komisji Rewizyjnej: pan dr Grzegorz Bajorek – Przewodniczący, pan Tomasz Klimala - Wiceprzewodniczący oraz pan Piotr Ptak – Członek Komisji Rewizyjnej,

co pozwoliło Walnemu Zgromadzeniu podjąć Uchwałę 141/WZC/15, podsumowującą i zamykającą część wyborczą mitingu SPBT.

 

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising