Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

XVI finał Kampanii DOBRY BETON

WYDARZENIA

Już od 16 lat Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce promuje dobre praktyki w produkcji betonu towarowego pokazując wytwórnie dbające o jakość oferowanych produktów, środowisko naturalne, a także bezpieczeństwo pracy.

Tegoroczna kampania jest szczególna. Otwiera nowy rozdział dla Znaku SPBT DOBRY BETON. Po raz pierwszy 20 wytwórni ubiegających się o wyróżnienie DOBRTY BETON poddane było audytom z zakresu BHP i ochrony środowiska. Stowarzyszenie rozszerzyło wsparcie branży o nowy kierunek, aby podnosić jej świadomość tym razem w tych dwu ważnych obszarach. Umożliwi to tym samym poprawę wykorzystania zasobów naturalnych, a także podniesie bezpieczeństwo pracy na wytwórniach betonu.

Partnerzy DOBRY BETON
Partnerzy DOBRY BETON
Pan A.Losor otwiera XVI Galę DOBRY BETON
Audytorium XVI Gali
Pan Dyrektor Sz.Piechowiak reprezentujący Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad odczytał list gratulacyjny

Efektem dotychczasowych Kampanii DOBRY BETON stała się większa dbałość o odbiorcę finalnego a także o to, że oferowany mu beton towarowy jest produkowany z zachowaniem najwyższych standardów jakości. Dla utrzymania niezmiennie najwyższych standardów w produkcji i dystrybucji betonu towarowego najistotniejsze są kadry naszych wytwórni – dlatego nowa odsłona znaku nastawiona jest na podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie dbałości o bezpieczeństwo pracy zespołów.

Nowe rozwiązania znaku DOBRY BETON to również wsparcie uczestników konkursu w działaniach proekologicznych. Poddanie się przez wytwórnie kontroli w tym obszarze pozwoli na podnoszenie świadomości nie tylko w zakresie ochrony środowiska, ale również wpłynie na kształtowanie produkcji betonu w symbiozie z lokalną społecznością.

W tegorocznej edycji wzięło udział dwadzieścia wytwórni betonu towarowego. Szesnaście z nich to nowicjusze, którzy starali się o nasze wyróżnienie po raz pierwszy. Ci laureaci będą mogli posługiwać się znakiem DOBRY BETON przez najbliższe dwa lata, natomiast cztery wytwórnie postanowiły poddać się ponownie rygorom konkursu i prolongować znak DOBRY BETON uzyskując certyfikat na kolejne cztery lata.

Prezes W.Hałat przedstawia perspektywy i wyzwania dla branży betonu towarowego
Pan J.Zychowicz opowiada o atrybutach betonu wysoko wytrzymałościowego
Przekazanie I egzemplarza wydawnictwa SPBT na ręce Ministra Inwestycji i Rozwoju Pana A.Sobonia
Autorzy 'Podręcznika SPBT do znowelizowanej normy PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia...'
Pan D. Grzegorski odbiera wyróżnienie z rąk Pana prof. J.Małolepszego i Pana W.Hałata
Laureat wyróżnienia DOBRY BETON

Galę DOBRY BETON poprowadził tym razem lider Grupy ds. Komunikacji SPBT Pan Andrzej Losor, który przywitał wszystkich zebranych, a wśród nich przedstawicieli ministerstw, zaprzyjaźnionych stowarzyszeń, a także grono naukowe reprezentujące uczelnie techniczne współpracujące z branżą budowlaną. Następnie głos zabrał Prezes SPBT Pan Wojciech Hałat. W swoim wystąpieniu, nawiązującym do 20-lecia SPBT, przypomniał najważniejsze wydarzenia z ostatnich dwóch dekad działalności Stowarzyszenia. Wśród kamieni milowych wymienił między innymi: tłumaczenie i weryfikację euronorm na beton oraz konstrukcje betonowe, a także opracowanie nowych krajowych norm, jako lokalnego uzupełnienia standardów europejskich. Mówił także o przygotowaniu podwalin pod uznanie betonu towarowego za wyrób budowlany w rozumieniu formalno-prawnym oraz o wspieraniu branży poprzez szkolenia i wydawnictwa pomagające w codziennej produkcji betonu towarowego. Wojciech Hałat odniósł się również do bieżącej aktywności rynku betonu towarowego na tle sytuacji sektora budowlanego. Zauważył, że obecnie branża jest na poziomie, w którym produkcja osiągnęła jedną z najwyższych w ostatnich latach wydajności, gwarantując utrzymanie tego poziomu przez najbliższe lata. Na takie optymistyczne spojrzenie w najbliższą przyszłość pozwala aktualna sytuacja na rynku infrastrukturalnym, a także w sektorze budownictwa niemieszkaniowego. Branża zauważa spowolnienie w sektorze budownictwa mieszkaniowego chociaż nie można mówić o żadnych symptomach kryzysu w tej części budownictwa. Duże potrzeby inwestycyjne w zakresie infrastruktury i energetyki, a także nieruchomości komercyjnych, pozwolą na stabilizację dla rynku betonu towarowego. Wśród zagrożeń branża wskazuje na konieczność realizacji niskorentownych kontraktów infrastrukturalnych w latach 2018-2020, oraz na rosnący niedobór pracowników w budownictwie. Niepewność alokacji środków z polityki spójności w budżecie UE 2021-2027 wzbudza natomiast niepokój co do długoterminowych prognoz dla branży. Innym zagrożeniem mogą być ograniczone zasoby surowce, które mogą przysporzyć branży znaczących trudności w produkcji mieszanki betonowej.

Kolejnym prelegentem był Pan Tomasz Tarkowski reprezentujący firmę TARCO, który omówił ciekawe rozwiązania techniczne i technologiczne dedykowane dla wytwórni betonu towarowego. Następnie Prezes firmy WARBUD Beton, Pan Jacek Zychowicz, wyjaśnił jakie możliwości daje w obecnych czasach beton wysoko wytrzymałościowy. Jako przykłady pokazał realizacje budów kilku interesujących budowli w Warszawie. Opowiedział również, jak dużą wiedzą musi wykazać się technolog pracujący z tak wyspecjalizowanym materiałem.

Podczas Gali Finałowej Stowarzyszenie po raz pierwszy zaprezentowało swoje najnowsze wydawnictwo tj książkę - „Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia PN-B-06265:2018-10 Wydanie drugie rozszerzone o zagadnienie certyfikacji”. Dyrektor Biura SPBT, Pan Maciej Gruszczyński przedstawił współautorów nowego wydania podręcznika. Prezentowana książka przybliża zagadnienia dotyczące nowych wymagań w zakresie produkcji betonu towarowego oraz prowadzenia, nadzoru i certyfikacji zakładowej kontroli produkcji. Pierwszy egzemplarz wręczony został przez Prezesa SPBT Pana Wojciecha Hałata Panu Arturowi Soboniowi reprezentującemu Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Pan W.Sibiński odbiera wyróżnienie z rąk Przewodniczącego Kapituły Znaku i Prezesa SPBT
Laureaci XVI edycji Znaku DOBRY BETON
dr T. Piotrowski gratuluje w imieniu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
Prof J.Deja reprezentujący SPC gratuluje wyróżnionym
Pismo: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Pismo: Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Pismo: Minister Infrastruktury

Rozpoczynając część Gali, w której wyróżnione wytwórnie otrzymają certyfikaty i atrybuty DOBREGO BETONU prof. Jan Małolepszy – przewodniczący Kapituły Znaku DOBRY BETON przedstawił założenia znaku, omówił jego nowy zakres kontroli, a także przedstawił wszystkich członków Kapituły Znaku SPBT.

W tym roku z rąk Prezesa Stowarzyszenia i Przewodniczącego Kapituły certyfikaty DOBRY BETON otrzymali przedstawiciele dwudziestu wytwórni betonu towarowego z całego kraju. Znakiem SPBT może poszczycić się obecnie 76 wytwórni. Uhonorowani certyfikatami przedstawiciele przedsiębiorstw otrzymali w tym roku egzemplarze książki prezentowanej podczas gali.

Wśród osób które gratulowały wyróżnionym i zachęcały kolejne wytwórnie do startu w nowej edycji był Pan Jan Deja dyrektor Stowarzyszenia Producentów Cementu i Pan Tomasz Piotrowski reprezentujący Polska Izbę Inżynierów Budownictwa.

Zamykając galę XVI edycji Znaku SPBT DOBRY BETON Pan Andrzej Losor zaprosił wszystkich zebranych do wzniesienia toastu za nagrodzone wytwórnie i za kolejne lata działalności Stowarzyszenia.

 

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising